“สน.ลาดพร้าว” จัดงานแสดงมุทิตาจิต” วันเกษียณแห่งศักดิ์ศรี คุณความดีที่ยั่งยืน ”

   ” วันเกษียณแห่งศักดิ์ศรี คุณความดีที่ยั่งยืน ”

วันที่ 27 กันยายน 2566 (เวลา 19.30 น.) พ.ต.อ.ธนาพันธ์ ผดุงการ ผกก.สน.ลาดพร้าว พร้อมด้วย คณะกต.ตร.สน.ลาดพร้าว และที่ปรึกษา กต.ตร.สน.ลาดพร้าว จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566 ในชื่องานว่า ” วันเกษียณแห่งศักดิ์ศรี คุณความดีที่ยั่งยืน ” เพื่อแสดงความขอบคุณ และประกาศคุณงามความดี ที่ข้าราชการตำรวจได้ปฏิบัติงานมาจนครบเกษียณอายุราชการ

โดย พ.ต.อ.ธนาพันธ์ ผดุงการ ผกก.สน.ลาดพร้าว และ คุณธัญย์ณภัคช์ ศิริประภาเจริญ ประธาน กต.ตร.สน.ลาดพร้าว ,คุณชรันภัค เชิดชูกิจกุล ประธานที่ปรึกษา กต.ตร.สน.ลาดพร้าว, คุณสุพจน์ สุขตะโก, คุณอนันต์ สุวรรณอัมพร กต.ตร.สน.ลาดพร้าว กล่าวเปิดงาน พร้อมแสดงมุทิตาจิตและยกย่องเกียรติคุณแด่ข้าราชการตำรวจ สน.ลาดพร้าว ผู้เกษียณอายุราชการ ทั้ง 6 ท่าน ที่ได้ปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ สร้างสมคุณงามความดี ทุกท่านคือบุคลากรอันทรงคุณค่า ของ สน.ลาดพร้าว

ภายในงานมีมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ วีดิทัศน์ความประทับใจ ซุ้มถ่ายรูป บรรยากาศเป็นไปด้วยความซาบซึ้งและความอบอุ่น และผู้ร่วมงานทุกท่านก็ได้ร่วมกันมอบดอกไม้และของที่ระลึก ที่ตั้งใจและเตรียมมาเป็นอย่างดี งานจัดขึ้น ณ โรงแรมพันธ์ทิพย์ โฮเทล ลาดพร้าว แบงค็อก

ใส่ความเห็น

Back To Top