พคบ.2 “สานฝัน ปันสุข” จัดโครงการค่า่ยสัมพันธ์อาสาพัฒนาชุมชน มอบอุปกรณ์ส่งเสริมการเรียนให้แก่นักเรียน

 

 

วันนี้ (24 พ.ย.66) เวลา 10.00 น. ที่โรงเรียนวัดลัด และโรงเรียนปากอ่าว ตำบลบางตะบูน อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี นายสุมิตร หิรัญวงศ์ ที่ปรึกษาประธานหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์เตรือข่ายความมั่นคงระดับผู้บริหาร รุ่นที่ 2 พร้อมคณะ “พคบ.2” เป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์ส่งเสริมการเรียนให้แก่นักเรียนทั้ง 2 แห่ง ตามโครงการค่า่ยสัมพันธ์อาสาพัฒนาชุมชน ให้แก่เด็กนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร

“โครงการค่า่ยสัมพันธ์อาสาพัฒนาชุมชน” เพื่อช่วยเหลือน้องๆ นักเรียนในถิ่นธุรกันดาร รวมถึงครอบครัวของเด็กนักเรียนที่มีรายได้น้อย ซึ่ง “พคบ.2” ได้ดำเนินการมอบอุปกรณ์ส่งเสริมการเรียนให้แก่นักเรียน เช่น อุปกรณ์การเรียน  หนังสือเรียน อุปกรณ์กีฬา โต๊ะเรียน พัดลม เครื่องกรองน้ำ เครื่องทำน้ำเย็น สีทาอาคาร นำมามอบให้น้องๆ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้น้องๆ ตั้งใจใฝ่ศึกษาเพื่อเป็นกำลังและอนาคตของประเทศชาติ

นายสุมิตร หิรัญวงศ์ กล่าวว่า ตนพร้อมคณะรู้สึกดีใจที่ได้มีโอกาส มามอบอุปกรณ์ส่งเสริมการเรียนให้แก่นักเรียนทั้ง 2 แห่ง เพราะตอนเด็กตนเองได้จบมาจากโรงเรียนปากอ่าว วันนี้มีโอกาส มาทำหน้าที่เติมเต็มในสิ่งที่นักเรียนยังขาดแคลน นอกจากนี้ยังมีโครงการสร้างห้องน้ำใหม่ ให้นักเรียนได้ใช้ห้องน้ำที่สะอาดและถูกสุขลักษณะ ตนพร้อมคณะฯยินดีจะช่วยสนับสนุนส่งเสริมด้านการศึกษาให้แก่นักเรียนอย่างเต็มที่

โอกาสเดียวกันนี้ “พคบ.2” พร้อมคณะฯ ยังได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน ให้แก่น้องๆ ทั้ง 2 โรงเรียนได้แก่ โรงเรียนวัดลัด และโรงเรียนปากอ่าว ได้รับประทานด้วย นอกจากนี้ “พคบ.2” พร้อมคณะฯ ยังได้เดินทางเยี่ยมชม แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในวิถีชุมชนของท้องถิ่น ตำบลบางตะบูน อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี อีกด้วย

ใส่ความเห็น

Back To Top