มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดงาน โครงการเชิดชู “ผู้ทำความดี เพื่อสังคม” รางวัล พลตรี สำเริง ไชยยงค์ ประจำปี 2562

มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดงาน โครงการเชิดชู “ผู้ทำความดี เพื่อสังคม ” รางวัล พลตรี สำเริง ไชยยงค์ ประจำปี 2562

Read more

มหกรรม “ผู้สูงอายุสากล”ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

คุณเพ็ญวดี วิโรจน์วงศ์ นายกสมาคมกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุ (ประเทศไทย) พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมฯได้จัดกิจกรรมส่งเสริม “วันผู้สูงอายุสากล”ในวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 25 ชั้น กกท.

Read more

ซ้อมใหญ่เสมือนจริง “ขบวนเรือพระราชพิธีพยุหยาตราทางชลมารค”

เนื่องด้วยวันที่ 17 ตุลาคม 2562 จะมีการซ้อมใหญ่เสมือนจริงขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ครั้งที่ 1 กรมเจ้าท่า แจ้งการปิดการจราจรทางน้ำชั่วคราว

Read more

งานรำลึก 12 ปี มรณกาล “หลวงพ่อปัญญานันทะภิกขุ”

พล. อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในงานรำลึก 12 ปี มรณกาล หลวงพ่อปัญญานันทะภิกขุ

Read more

“โคมแสนดวง”ที่ลำพูนเจ้า

เทศกาล”โคมแสนดวงที่เมืองลำพูน” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 กันยายน ถึง 11 พฤศจิกายน 2562

Read more

หนึ่งเดียวในโลก “ประเพณีรับบัว 2562”

“ประเพณีรับบัว ประจำปี 2562” เป็นประเพณีเก่าแก่ที่สืบทอดกันมาของ อำเภอบางพลี จ.สมุทรปารการ

Read more