จัดใหญ่!! สน.ลาดพร้าว ร่วมกับคณะกต.ตร จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 มุ่งหวังเด็กเติบโต รู้หน้าที่ ความรับผิดชอบต่อสังคม

วันที่ 13 มกราคม 2567 ( เวลา 09.00 น. ) พ.ต.อ.ธนาพันธ์ ผดุงการ ผู้กำกับสถานีตำรวจนครบาลลาดพร้าว เป็นประธานในการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ณ สถานีตำรวจนครบาลลาดพร้าว โดยมี คุณธัญย์ณภัคช์ ศิริประภาเจริญ ประธาน กต.ตร.สน.ลาดพร้าว ,คุณชรันภัค เชิดชูกิจกุล ประธานที่ปรึกษา กต.ตร.สน.ลาดพร้าว, พร้อมด้วยคณะกต.ตร.เข้าร่วมกิจกรรมภายในงานมีการจัดกิจกรรม เล่นเกมส์ แจกของขวัญ เลี้ยงอาหารแก่เด็ก และผู้ปกครองที่มาร่วมงาน รวมทั้งมีการมอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการตำรวจด้วย

บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานร่าเริงของเด็กๆ ที่มาร่วมงาน โดยส่วนใหญ่เป็นครอบครัวของตำรวจ และบางส่วนเป็นเด็กๆ ที่พักอาศัยอยู่บริเวณข้างเคียงเด็กๆ และผู้ปกครองที่มาร่วมงานต่างดีใจ ที่ พ.ต.อ.ธนาพันธ์ ผดุงการ ผู้กำกับสถานีตำรวจนครบาลลาดพร้าว พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ให้ความสำคัญ จัดงานวันเด็ก สร้างความประทับใจ รอยยิ้มให้เด็กๆ

พ.ต.อ.ธนาพันธ์ ผดุงการ ผกก.สน.ลาดพร้าว กล่าวว่า “ สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของเด็ก และเยาวชน พวกเขาเหล่านี้ จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญของสังคม และจะเป็นผู้รับผิดชอบในการพัฒนาชาติ บ้านเมือง ให้เจริญก้าวหน้าในอนาคต เป็นลูกหลานของเราเอง ที่ต้องให้ความสำคัญ จึงได้มีการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ขึ้นมา

นอกจากนี้ การจัดกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2567 นี้แล้ว “เชื่อว่ากิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นในวันนี้ทั่วประเทศ จะทำให้เด็กและเยาวชนได้รับความรัก ความอบอุ่น ความปรารถนาดี จากผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน ที่ร่วมสนับสนุนของขวัญวันเด็ก และจะทำให้ทุกคนรู้สึกตระหนักถึงความสำคัญในบทบาทหน้าที่ของตนเองที่มีต่อครอบครัว ชุมชน และสังคมในโอกาสต่อไป ดังคำขวัญของท่าน” เศรษฐา ทวีสิน” นายกรัฐมนตรี ได้ส่งคำขวัญวันเด็ก “มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย”

ทั้งนี้สถานีตำรวจนครบาลลาดพร้าว ได้กำชับให้ตำรวจเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็ก ให้ความรู้ ความสนุกสนานให้เด็ก พร้อมกับดูแลความปลอดภัยของงานวันเด็ก ประจำปี 2567 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย”

ใส่ความเห็น

Back To Top