หมวดหมู่: ข่าวกระทรวง

“พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา” มท.1 เปิดประชุมสมาคมสันนิบาตเทศบาล ครั้งที่ 2/2565 ย้ำท้องถิ่นร่วมบูรณาการทำงาน

“พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา” มท.1 เปิดประชุมสมาคมสันนิบาตเทศบาล ครั้งที่ 2/2565 ย้ำท้องถิ่นร่วมบูรณาการทำงาน

มท.1  มอบรางวัลการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับประเทศ ประจำปี 2563 และ 2565 ยกย่อง 28 จังหวัดต้นแบบการจัดการขยะที่เป็นเลิศ 

มท.1  มอบรางวัลการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับประเทศ ประจำปี 2563 และ 2565 ยกย่อง 28 จังหวัดต้นแบบการจัดการขยะที่เป็นเลิศ

รมต.อนุชา เชื่อมั่นกองทุนหมู่บ้านช่วยส่งเสริมและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง

รมต.อนุชา เชื่อมั่นกองทุนหมู่บ้านช่วยส่งเสริมและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง

“มท.1” เปิดการประชุมสภากรุงเทพมหานครครั้งแรก เน้นย้ำ ยึดหลักธรรมาภิบาลและคำนึงถึงประชาชน เป็นศูนย์กลาง

“มท.1” เปิดการประชุมสภากรุงเทพมหานครครั้งแรก เน้นย้ำ ยึดหลักธรรมาภิบาลและคำนึงถึงประชาชน เป็นศูนย์กลาง

นายกรัฐมนตรี เชิญชวนคนไทยเที่ยวงาน OTOP Midyear 2022 “สุขช้อป สุขใจ สุขทั่วไทยรวมไว้ในที่เดียว”

นายกรัฐมนตรี เชิญชวนคนไทยเที่ยวงาน OTOP Midyear 2022 “สุขช้อป สุขใจ สุขทั่วไทยรวมไว้ในที่เดียว”

กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับกองบังคับการตำรวจนครบาล 2 จัดโครงการการธงฟ้า ลดค่าครองชีพประชาชน

กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับกองบังคับการตำรวจนครบาล 2 จัดโครงการการธงฟ้า เพื่อประชาชน

สมาคมช่างภาพสื่อมวลชน ดิจิทัล เข้าพบ “ปรพล อดิเรกสาร ” คณะที่ปรึกษา รมว.ดีอีเอส

สมาคมช่างภาพสื่อมวลชน ดิจิทัล เข้าพบ “ปรพล อดิเรกสาร ” ที่ปรึกษา รมว.ดีอีเอส

“นพ.ทศพร-หมอของขวัญ-หมิว” ร้องก.ตปท. เดินหน้านำเข้า วัคซีนโมเดอร์นา 3 ล้านโดสเข้าไทย

“นพ.ทศพร-หมอของขวัญ-หมิว” ร้องก.ตปท. เดินหน้านำเข้า วัคซีนโมเดอร์นา 3 ล้านโดสเข้าไทย

Back To Top