“พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา” มท.1 เปิดประชุมสมาคมสันนิบาตเทศบาล ครั้งที่ 2/2565 ย้ำท้องถิ่นร่วมบูรณาการทำงาน

“พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา” มท.1 เปิดประชุมสมาคมสันนิบาตเทศบาล ครั้งที่ 2/2565 ย้ำท้องถิ่นร่วมบูรณาการทำงาน

Read more

มท.1  มอบรางวัลการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับประเทศ ประจำปี 2563 และ 2565 ยกย่อง 28 จังหวัดต้นแบบการจัดการขยะที่เป็นเลิศ 

มท.1  มอบรางวัลการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับประเทศ ประจำปี 2563 และ 2565 ยกย่อง 28 จังหวัดต้นแบบการจัดการขยะที่เป็นเลิศ

Read more

รมต.อนุชา เชื่อมั่นกองทุนหมู่บ้านช่วยส่งเสริมและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง

รมต.อนุชา เชื่อมั่นกองทุนหมู่บ้านช่วยส่งเสริมและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง

Read more

“มท.1” เปิดการประชุมสภากรุงเทพมหานครครั้งแรก เน้นย้ำ ยึดหลักธรรมาภิบาลและคำนึงถึงประชาชน เป็นศูนย์กลาง

“มท.1” เปิดการประชุมสภากรุงเทพมหานครครั้งแรก เน้นย้ำ ยึดหลักธรรมาภิบาลและคำนึงถึงประชาชน เป็นศูนย์กลาง

Read more

นายกรัฐมนตรี เชิญชวนคนไทยเที่ยวงาน OTOP Midyear 2022 “สุขช้อป สุขใจ สุขทั่วไทยรวมไว้ในที่เดียว”

นายกรัฐมนตรี เชิญชวนคนไทยเที่ยวงาน OTOP Midyear 2022 “สุขช้อป สุขใจ สุขทั่วไทยรวมไว้ในที่เดียว”

Read more

กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับกองบังคับการตำรวจนครบาล 2 จัดโครงการการธงฟ้า ลดค่าครองชีพประชาชน

กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับกองบังคับการตำรวจนครบาล 2 จัดโครงการการธงฟ้า เพื่อประชาชน

Read more

สมาคมช่างภาพสื่อมวลชน ดิจิทัล เข้าพบ “ปรพล อดิเรกสาร ” คณะที่ปรึกษา รมว.ดีอีเอส

สมาคมช่างภาพสื่อมวลชน ดิจิทัล เข้าพบ “ปรพล อดิเรกสาร ” ที่ปรึกษา รมว.ดีอีเอส

Read more

“นพ.ทศพร-หมอของขวัญ-หมิว” ร้องก.ตปท. เดินหน้านำเข้า วัคซีนโมเดอร์นา 3 ล้านโดสเข้าไทย

“นพ.ทศพร-หมอของขวัญ-หมิว” ร้องก.ตปท. เดินหน้านำเข้า วัคซีนโมเดอร์นา 3 ล้านโดสเข้าไทย

Read more