“บก.น.4” จัดงานเกษียณอายุข้าราชการตำรวจในสังกัด

“กองบังคับการตำรวจนครบาล 4” จัดงานเกษียณอายุข้าราชการตำรวจในสังกัด ประจำปี 2566

ที่ห้องกระจกสโมสร ชั้น 1 อาคารกองบังคับการตำรวจนครบาล 4 พล.ต.ต.สุระพรรณ  นาทวรทัต ผบก.น.4 มอบหมายให้ พ.ต.อ.สุพล ค้ำชู รอง ผบก.น.4 เป็นประธานในงานพิธีมอบประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการในสังกัดกองบังคับการตำรวจนครบาล 4 พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกให้ข้าราชการตำรวจที่เกษียณอายุราชการ

โดยมี พ.ต.อ.สิทธิชัย ศรีโสภาเจริญ รอง.ผบก.น.4,พ.ต.อ.วิชัย ณรงค์ ,พ.ต.อ.พงศ์จักร จักษุรักษ์ ,พ.ต.อ.รรัช มูลสาสตร์ ,พ.ต.อ.อภิวัชร์ ไชยศรีสุทธิ์ ,พ.ต.อ.สมชาย เขียวจักร์ รอง.ผบก.น.4 คณะอนุกรรมการคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจกองบังคับการตำรวจนครบาล 4 อาทิเช่น คุณไชยวุฒิ พึ่งทอง ,คุณน้ำค้าง พึ่งทอง ,คุณชรันภัค เชิดชูกิจกุล ,คุณธัญย์ณภัคช์  ศิริประภาเจริญ, พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ และข้าราชการตำรวจผู้เกษียณอายุราชการ พร้อมคู่สมรส ตลอดจนข้าราชการตำรวจในสังกัดเข้าร่วมพิธี

ใส่ความเห็น

Back To Top