“ทศพล หิมพานต์” นั่งเก้าอี้นายกสมาคมนักร้องลูกทุ่งแห่งประเทศไทยสมัยที่ 2

“ทศพล หิมพานต์” นั่งนายกสมาคมนักร้องลูกทุ่งแห่งประเทศไทย สมัยที่ 2 แบบไร้คู่แข่ง

.com/img/a/

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 ณ วัดบุญชื่น ตำบลบางพูน จังหวัดปทุมธานี สมาคมนักร้องลูกทุ่งแห่งประเทศไทย ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 มีวาระสำคํญคือการเลือกตั้งนายกสมาคมนักร้องลูกทุ่งแห่งประเทศไทย คนใหม่ แทน ทศพล หิมพานต์ ที่หมดวาระลง ที่ประชุมได้มีการแถลงผลงานของสมาคมฯในรอบปีที่ผ่านมา ก่อนที่ประชุมจะมีการเสนอชื่อ “ทศพล หิมพานต์”  นายกสมาคมฯ คนเก่า เข้ารับตำแหน่งอีกวาระ โดยไม่มีผู้เสนอชื่อท่านอื่นเข้าชิงตำแหน่ง และผลการเลือกตั้งนายกสมาคมนักร้องลูกทุ่งแห่งประเทศไทย

“ทศพล หิมพานต์” ได้รับผลคะแนนเป็นเอกฉันท์ ให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ มีวาระ 4 ปี ( 2564 – 2568 ) พร้อมประกาศแต่งตั้งตำแหน่งสำคัญ 3 ตำแหน่ง ไท ธนโชติ ” เป็นเลขาสมาคมฯ ” ดำรง วงศ์ทอง “ เป็นเหรัญญิกสมาคมฯ และ วิธ ธนวรรธน์ เป็นนายทะเบียน ส่วนคณะกรรมการบริหารฝ่ายอื่นๆจะพิจารณาแต่งตั้งในภายหลังและจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง


.com/img/a/

.com/img/a/
.com/img/a/
Back To Top