โชว์พลัง !! Global Logistics Alliance 2023

วันที่ 10 มีนาคม 2566  (เวลา 09.00 น.) ณ ห้องบอลรูม (ชั้น 10 ) โรงแรม อวานี พลัส ริเวอร์ไซค์ กรุงเทพฯ “ Grace sun ”  President / China (Gla) Global Logistics Alliance ประธานจัดงาน พร้อมผู้บริหาร  ร่วมพิธีเปิดงาน “Global Logistics Alliance 2023”

โดยในงานนี้ได้รับเกียรติจากพณฯ ท่าน ” กร  ทัพพะรังสี ” อดีตรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน  Global Logistics Alliance 2023  โดยมี นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา  อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม   และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธีเปิดงานกันอย่างคับคั่ง

นับวันแรงกระเพื่อมความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยียิ่งถาโถมใส่เมืองมนุษย์จนทำให้โลกกลมๆใบนี้อยู่ใกล้กันแค่ปลายนิ้ว การเชื่อมโยงเกิดขึ้นรวดเร็วปานสายฟ้าฟาด ภาคธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ จำเป็นต้องเบนหัวเรือสู่การพัฒนาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ หวังพุ่งขนเป้าศักยภาพทางธุรกิจและตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้ฉับไว

“เวที Global Logistce ALLiance 2023 นี้เปิดกว้างรับทุกไอเดียเกี่ยวข้องกับธุรกิจโลจิสติกส์  หรือระบบที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ รวมไปถึงการสร้างสรรค์พาหนะหรืออุปกรณ์สนับสนุนการขนส่งทั้งทางบก-อากาศ-น้ำรูปแบบใหม่ๆ ตลอดจนการเชื่อมโยงธุรกิจโลจิสติกส์เข้ากับห่วงโซ่ธุรกิจอื่นๆ อีกด้วย”

เราเชื่อว่าหากนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้รับการสนับสนุนที่ถูกต้องและทันเวลา จะช่วยเกื้อหนุนและสร้างความเปลี่ยนแปลงให้ธุรกิจในภาคโลจิสติกส์ดำเนินไปในทิศทางที่ดีขึ้น กล่าวคือทันสมัยขึ้น เร็วขึ้น ลดต้นทุน และมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งมีบทบาทสำคัญในการผลักดันเศรษฐกิจ

Back To Top