รองผู้ว่าฯ กทม.” เกรียงยศ สุดลาภา ลุยตรวจเยี่ยม “เปิดเทอมวันแรก” รร.สุเหร่าซีรอ (ราษฏร์สามัคคี) เขตสะพานสูง กทม.

 

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ” ผู้ว่าฯ กทม. ได้มอบหมายผู้บริหารกระจายลงในพื้นที่ทั้ง 6 กลุ่มโซน เผยรร.ในสังกัดเปิดเรียนไม่เน้นเรียนออนไลน์ ให้เด็กได้เรียนตามปกติ มีเฉพาะรร.ขนาดกลางและใหญ่ที่อาจต้องสลับวันเรียน ใช้เรียนออนไลน์เสริมในเด็กโตในช่วงแรกเท่านั้น เพื่อป้องกันโควิด

 

เมื่อวันพุธที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 11.00 น. ณ รร.สุเหร่าซีรอ (ราษฏร์สามัคคี) เขตสะพานสูง กทม. “นายเกรียงยศ สุดลาภา “ รองผู้ว่าฯ กทม. ลุยตรวจเยี่ยม รร.เพื่อเตรียมความพร้อมวันเปิดภาคเรียนวันแรก ปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 

โดยมี นาย ขจิต ชัชวานิชย์ รองปลัดกทม  –    นาง ชมจิตร พงษ์เสมา รอง ผอ.สำนักการศึกษา – น.ส.ศิริลักษณ์ ลีระศิริ ผช.ผอ.เขตสะพานสูง – น.ส.อภิสรา วิชาโคตร ผอ.รร.สุเหร่าซีรอ (ราษฎร์สามัคคี) เขตสะพานสูง กทม. และคณะผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ..

 

 

รองผู้ว่าฯ กทม. “เกรียงยศ” กล่าวว่า ได้เน้นย้ำมาตรการสำคัญคือเรื่องสุขอนามัย โดยก่อนเด็กเข้าโรงเรียนต้องมีการตรวจวัดไข้ก่อน รวมถึงมีการลงทะเบียนก่อนเข้าโรงเรียนด้วย ส่วนนักเรียนที่มีสมาร์ทโฟนจะให้ลงทะเบียนในแอพพลิเคชั่น “ไทยชนะ” ซึ่งหากตรวจพบว่ามีเด็กนักเรียนป่วย แค่อุณหภูมิใกล้เคียงหรือสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส จะคัดแยกเด็กนักเรียนไว้ที่ห้องพยาบาล เพื่อสำรวจโรค หากพบว่ามีความเสี่ยงจะแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบ

 

 

ทั้งนี้ การเปิดเรียนของโรงเรียนในสังกัดกทม.นั้น จะไม่เน้นการเรียนออนไลน์ แต่เป็นการเน้นให้เด็กทุกคนได้เรียนตามปกติโดยเฉพาะเด็กเล็ก ส่วนบางโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่ ที่ไม่พร้อมในด้านสภาพแวดล้อม อาจจะต้องสลับวันมาเรียน และนำการเรียนออนไลน์มาเรียนเสริมในวันที่ไม่ได้มาเรียนที่โรงเรียน โดยจะใช้กับเด็กโตที่มีความพร้อมมากกว่าเด็กเล็ก โดยให้เด็กเรียนออนไลน์หรือออนแอร์เสริมในวันที่เด็กอยู่บ้าน ซึ่งจะใช้ในช่วงเวลาแรกเท่านั้น เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในโรงเรียน

 

 

Back To Top