ชาวบ้านยื่นหนังสือสำนักพุทธฯ ทวงถามคืบหน้าการตรวจสอบ ความไม่โปร่งใสของ “วัดไผ่เงินโชตนาราม” !!

วัดไผ่เงินโชตนาราม !!

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 (เวลา 13.00 น.) นางสาวสุพักตร์ นรสิทธิ์ นำชาวบ้านวัดไผ่เงินโชตนาราม บางคอแหลม ยื่นหนังสือต่อ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ทวงถามความคืบหน้า กรณี การตรวจสอบความไม่โปร่งใส เรื่องรายรับ-รายจ่าย ของ วัดไผ่เงินโชตนาราม ซึ่ง “พระครูธรรมรักขิต” ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไผ่เงิน เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเรื่องดังกล่าว

นางสาวสุพักตร์ นรสิทธิ์ นำชาวบ้านวัดไผ่เงิน บางคอแหลม จำนวน ๑๐ คน เข้ายื่นหนังสือให้กับ นาย สิปป์บวร แก้วงาม ผู้อำนวยการ สำนักเลขาธิการ มหาเถรสมาคม พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่จังหวัดนครปฐม เพื่อทวงถามความคืบหน้า กรณี การตรวจสอบความไม่โปร่งใสของ “พระครูธรรมรักขิต” ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไผ่เงิน โดยนาย สิปป์บวร แก้วงาม ผู้อำนวยการ สำนักเลขาธิการ มหาเถรสมาคม พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มารับหนังสือจาก นางสาวสุพักตร์ นรสิทธิ์ ซึ่งเป็นตัวแทน จากชาวบ้านวัดไผ่เงิน บางคอแหลม มาสอบถามความคืบหน้าในครั้งนี้

เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นตัวแทน นาย สิปป์บวร แก้วงาม ผู้อำนวยการสำนักพระพุทธศาสนา กล่าวว่า ตนและเจ้าหน้าที่่ขอตรวจสอบข้อเท็จจริง ที่มาที่ไปอย่างเร่งด่วน ก่อนจะมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบคลี่คลายปัญหาต่อไป โดยขอเวลาดำเนินการไม่นาน

ส่วนนางสาวสุพักตร์ นรสิทธิ์ ชาวบ้านวัดไผ่เงินโขตนาราม บอกว่า ซึ่งตนเองได้ยื่นหนังสือถึงพระชั้นผู้ใหญ่ ให้ทราบเรื่องที่เกิดขึ้น และ ให้เจ้าคณะใหญ่หนกลาง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขอให้ เข้าตรวจความว่าถูกต้องหรือไม่ ของพระครูธรรมรักชิต สิริวทฒโน (สันติ วงค์กำภู) ผู้ช่วยจ้าอาวาสวัดไผ่เงินโชตนาราม เนื่องด้วยญาติโยมและชาวบ้านชุมชนต่างๆประกอบด้วย

๑ ชุมชนวัดไผ่เงิน

๒ ชุมชนชอยอยู่ดี

๓ ชุมชนซอยตระกูลโต๋ว

๔ ชุมชนโรงแก้ว

มีความเคลือบแคลงสงสัยในเรื่องการเบิกจ่าย และรายรับรายจ่ายของทางวัด นับตั้งแต่พระครูธรรมรักขิตเข้ามาสังกัดอยู่ในวัดนี้และได้รับมอบหมายจากเจ้าอาวาสให้บริหารจัดการในเรื่องต่างๆ ภายในวัด กว่า ๑0 ปีที่ผ่านมานั้น (โดยเฉพาะเรื่องการเงินและผลประโยชน์ของวัด) เพื่อให้ได้รับทราบข้อเท็จจริง เพื่อความโปร่งใส จึงมีความประสงค์ให้ผู้บังคับบัญชาระดับสูงทางคณะสงฆ์ ได้เข้ามาตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ บางส่วนดังต่อไปนี้

๑ รายรับ-รายจ่าย ของวัดแต่ล่ะเดือน (ขอดูบัญชี)

๒ รายรับ-รายจ่าย ของเงินตลาดนัดแต่ละเดือน (ขอดูบัญชี)

๓ รายรับ-รายจ่าย ของเงินเก็บค่าจอดรถ (ขอดูบัญชี)

๔ รายรับ-รายจ่าย ของตู้รับบริจาคทั้งหมด (ขอดูบัญชี)

๕ รายรับตู้บริจาคสร้างตึกสงฆ์อาพาธ โรงพยาบาลพนมสารคาม โดยมีหลวงพ่อสมเด็จพระพุฒาจารย์ วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร เป็นประธานดำเนินการจัดสร้าง ซึ่งนำมาตั้งรับบริจาคที่วิหารหลวงพ่อสัมฤทธิ์วัดไผ่เงินฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นมา จึงอยากทราบว่า ใครเป็นผู้รับผิดชอบและเงินที่รับบริจาคอยู่ที่ใครๆ เป็นคนเก็บและเอาไปทำอะไรที่ไหนอย่างไร

๖ ขอดูเอกสารในการแต่งตั้งไวยาวัจกร ซึ่งมีการแต่งตั้ง ๒ ครั้ง ๒ คน เป็นไปตามระเบียบหมายของสงฆ์หรือไม่ เพราะว่านับตั้งแต่แต่งตั้มาไม่เคยเห็นไวยาวัจกรมาทำหน้าที่ช่วยงานวัด และเข้ามารักษาผลประโยชน์ของทางวัดแต่อย่างไร (พระและญาติโยมรอบวัดยังไม่รู้จักชื่อเสียงเรียงนามว่าเป็นใครมาจากไหน)

๗ ขอดูเอกสารการแต่งตั้งคณะกรรมการของวัดไผ่เงิน เป็นไปตามระเบียบกฎหมายของสงฆ์หรือไม่ (เพราะในอดีตทางวัดไม่มีกรรมการวัดแต่อย่างไร และการแต่งตั้งกรรมการวัดก็เป็นคนต่างถิ่นไม่ใช่คนในพื้นที่แต่อย่างไร เป็นคนที่ผู้ช่วยฯ คัดสรรมาเองโดยไม่ผ่านคณะสงฆ์

๘ ขอดูบัญชีรายรับรายจ่าย สัญญาเช่าที่ธรณีสงฆ์ของวัด, (รับและจ่ายเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่ต่อเดือน) บัญชีการจำหน่ายวัตถุมงคล จำหน่ายธูปเทียน ของทางวัด ขอดูต้นขั้วใบอนุโมทนาของวัดเพราะในบางจุดมีการปลอมแปลงรายเซ็นของเจ้าอาวาสวัดด้วย

๙ ขอดูรายรับ รายจ่าย การจัดตลาดนัดทุกวันศุกร์ (๔ วันต่อเดือน) ค่าเช่าล็อครายวัน, ค่าน้ำค่าไฟรายวัน, ค่าเช่าล็อครายปี) – (รับและจ่ายเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่ต่อเดือน)

๑๐ ดูบัญชี รายรับ-รายจ่ายการจัดเก็บค่าเช่าที่จอดรถรายวันและรายเดือนของทางวัด ซึ่งปัจจุบันอยู่ภายใต้การดูแลรับผิดชอบของพระครูธรรมรักขิต

๑๑ ขอดูบัญชี รายรับ-รายจ่าย การจัดงานพระราชทานเพลิงศพอดีตเจ้าอาวาส ซึ่งมีการเบิกจ่ายเงินวัดเป็นจำนวนมาก รวมถึงการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างหรือปรับปรุงเสนาสนะภายในวัด และอื่นอีกมากมายนับแต่ท่านเข้ามาสังกัดอยู่ในวัดแห่งนี้

๑๒ ขอดูรายรับ-รายจ่าย ในการจัดงานทำบุญให้อดีตเจ้าอาวาสวัดรูปเก่าที่ผ่านมาทุกปีนับแต่พระครูธรรมรักขิต ได้รับมอบหมายจากเจ้าอาวาส โดยเฉพาะปี ๒๕๖๕ เงินที่เบิกไปเป็นจำนวนเงิน

๑๓ ตรวจสอบพฤติกรรมการไม่ปฏิบัติศาสนกิจตามประเพณีของพระสงฆ์ (ไม่ออกรับบิณฑบาตไม่ลงทำวัตรสวดมนต์, แยกตัวออกไปอยู่อย่างเอกเทศจากหมู่สงฆ์ พฤติกรรมการมักใหญ่ใฝ่สูง แอบอ้างข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ แอบอ้างพระมหาเถระชั้นผู้ใหญ่ ในการแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตัวเองและพวกพ้อง พฤติกรราชูสาวกับสีกาแม้แต่การได้มาซึ่งเปรียญธรรม ๓ ประโยค,ตำแหน่งเจ้าคณะแขวงบางคอแหลมเขต ๒ ล้วนได้มาด้วยความทุจริต (สามารถสืบประวัติและพฤติกรรมได้ ตั้งแต่ก่อนจะมาสังกัดวัดไผ่เงินโชตนาราม

ทั้งนี้เพื่อเป็นการปกป้องรักษาผลประโยชน์ของทางวัด และขจัดคนพาลให้พ้นไปจากวัดและศาสนาเพราะขณะนี้พระรูปดังกล่าว ยังได้แอบอ้างชื่อของพระมหาเถระชั้นผู้ใหญ่ (ระดับรองสมเด็จ แห่งวัดไตรมิตร) วิ่งเต้นเรื่องยศตำแหน่งทางคณะสงฆ์ และข่มขู่พระสงฆ์บางรูปในกทม.เพื่อแสวงหาผลประโยชน์และในปัจจุบันได้ร่วมมือกับผู้มีอิทธิพล เข้ามาแสวงหาผลประโยชน์ภายในวัด..

คณะสงฆ์ส่วนมากไม่กล้าพูดหรือกระทำการใดๆ ด้วยเกรงกลัวอำนาจและอิทธิพลของพระรูปดังกล่าว เพราะแอบอ้างเป็นหลานเจ้าอาวาส และเป็นหลานหลวงพ่อสมเด็จฯวัดไตรมิตร เป็นต้นจึงเรียนมาเพื่อให้หน่วยงานหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ทราบได้เข้ามาตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อดำเนินการตามพระธรรมวินัยและกฎหมายบ้านเมืองสืบต่อไปกราบเรียนมาด้วยความเคารพอย่างยิ่ง ถ้ายังไม่มีอะไรคืบหน้าอีก จะเข้ายื่นหนังสือต่อ “พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา” นายกรัฐมนตรี ต่อไป

Back To Top