“ฯพณฯ วันมูหะมัดนอร์ มะทา” ประธานรัฐสภา เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น งาน “วันสถาบันพระปกเกล้า” ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2566 ที่ อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพค เมืองทองธานี สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้าได้จัดงานเมื่อวันที่ “5 กันยายนที่ผ่านมา ซึ่งเป็นวันสถาบันพระปกเกล้า” ขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันพระปกเกล้า โดยได่รับเกียรติจาก ฯพณฯ วันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภา เป็นประธานในพิธี และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับบุคคลที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็นศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2566

โดยในงานนี้ สว.ประยูร เหล่าสายเชื้อ. นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ.ดร.ภูมิวรินทร์ ชุณหะวงษ์วริศ ปปร.24.ปรม.19.นายบุญชัย โชควัฒนา ประธานกรรมการ สหพัฒนพิบูล จำกัด(มหาชน) ในฐานะศิษย์เก่าของสถาบันพระปกเกล้า ได้เดินทางมาร่วมงานและรับโล่ประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่นของสถาบันประจำปี 2566 จากการที่มีผลงานดีเด่นในการปฏิบัติหน้าที่ จนได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ เป็นต้น

Back To Top