” ดร.วิศิษฐ์ แสงหิรัญ” อธิการบดี ม.กรุงเทพสุวรรณภูมิ  มอบถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีปิดการแข่งขัน “BSU ROBOT GAME” 2023

 

วันนี้ (10 กันยายน 2566) ดร.วิศิษฐ์ แสงหิรัญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ เป็นประธานพิธีมอบถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีปิดการแข่งขันการแข่งขัน “BSU ROBOT GAME” Bangkok Suvarnnabhumi University Robot Games 2023

“มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ” ได้ดำเนินการจัดการแข่งขัน “BSU ROBOT GAME” Bangkok Suvarnnabhumi University Robot Games 2023 ชิงถ้วยพระราชทาน “สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 8-10 กันยายน 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนที่มีความสามารถทางด้านการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์หุ่นยนต์บังคับด้วยมือขนถ่ายสินค้า ควบคุมด้วยรีโมทแบบสาย และการแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ แตะจุดโทษควบคุมด้วยรีโมทแบบสาย การแข่งขันหุ่นยนต์ Sumo รุ่น 500 – 1000 – 3000 กรัม ควบคุมด้วยรีโมท การแข่งขันโครงการหุ่นยนต์ ในระดับมัธยมศึกษา -ระดับอนุปริญญาตรี – ระดับปริญญาตรี และประชาชนทั่วไปไม่จำกัดระดับการศึกษา

ทั้งนี้ ดร.วิศิษฐ์ แสงหิรัญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ ได้กล่าวว่า ในการจัดการแข่งขันในวันนี้ ถือว่าได้บรรลุผลสำเร็จเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ทุกประการ อีกทั้งสามารถส่งเสริมให้นักเรียนและเยาวชนได้รับองค์ความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ เพิ่มเติมในหลายประการด้วย และขอแสดงความชื่นชมและยินดี กับผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขัน “BSU ROBOT GAME 2023” ที่ได้จัดกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ สามารถขยายเครือข่ายความร่วมมือระหว่างโรงเรียนทั้งในและต่างประเทศ นับเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับโรงเรียนอื่น ๆ ในประเทศ นอกจากนี้ขอชื่นชมนักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมสะสมองค์ความรู้ ประสบการณ์ ความคิดสร้างสรรค์ ทักษะ และสามารถพัฒนาผลงานของตนเองจนประสบความสำเร็จ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าประสบการณ์และความรู้ที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จะทำให้นักเรียนทุกคนสามารถนำไปใช้ประโยชน์กับการพัฒนาต่อยอดขยายผล และผลงานจะประสบความสำเร็จทัดเทียมกับระดับนานาชาติในโอกาสต่อไป

Back To Top