บริษัท เมตาโพลิส จำกัด จับมือมหาวิทยาลัยสยาม ลงนาม MOU ภายใต้โครงการ ” บางกอก เมตาโพลิส ” ประจำปี 2565

บริษัท เมตาโพลิส จำกัด จับมือมหาวิทยาลัยสยาม ลงนาม MOU ร่วมพัฒนาสถานศึกษาเสมือนจริง ( Virtual Campus ) ภายใต้โครงการ ” บางกอก เมตาโพลิส ” ประจำปี 2565


เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น.นายสุกิจ ตั้งเต็มจิตร ประธานกรรมการบริษัท เมตาโพลิส จำกัด และ นายวงศ์วริศ ศิลป์ประสิทธิ์  รองประธานกรรมการ บริษัท เมตาโพลิส จำกัด ร่วมกับ ดร. พรชัย มงคลวานิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม และ ดร. กันทิมา คงสถิตสุวรรณ ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือพัฒนาโครงการสถานศึกษาเสมือนจริง (Virtual Campus ) รองรับการเรียนการสอน และกิจกรรมต่างๆ บนโลกออนไลน์เสมือนจริง เพื่อให้นักศึกษาสามารถทำกิจกรรมต่างๆกับทางมหาวิทยาลัยได้แม้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ( โควิด-19 )

รวมถึงในด้านอื่นๆ เพื่อร่วมพัฒนาความรู้และศักยภาพของนักศึกษาให้เป็นบุคลากรคุณภาพออกสู่สังคมไทยในอนาคต ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยสยาม