“พระธรรมวชิรเมธี” เจ้าคณะภาค ๑ ชื่นชม “พระครูอุดมพัฒนคุณ” เหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าคณะเขตบางกะปิ

"พระธรรมวชิรเมธี" เจ้าคณะภาค ๑

 

วันที่ 6 พ.ย. 65 เวลา 14.00 น. ณ วัดพระไกรสีห์ (น้อย) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. นายไพรัตน์ เกษตรสินธุ์ ผอ.เขตบางกะปิ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารสำนักงานเขตบางกะปิ เดินทางไปร่วมพิธีรับคำสั่งแต่งตั้ง “พระครูอุดมพัฒนคุณ” ดำรงตำแหน่ง “เจ้าคณะเขตบางกะปิ ” โดยมี พระพรหมอชิรราธิบดี อธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ , พระธรรมวชิรเมธี เจ้าคณะภาค ๑ , พระธรรมวชิรมุนี เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในการมอบคำสั่งแต่งตั้งเจ้าคณะเขตบางกะปิ

“พระธรรมวชิรเมธี” เจ้าคณะภาค ๑ กล่าวตอนหนึ่งว่า “พระครูอุดมพัฒนคุณ” เจ้าอาวาสวัดพระไกรสีห์ (น้อย) เหมาะสมกับตำแหน่ง เจ้าคณะเขตบางกะปิ เป็นอย่างมาก เพราะท่านช่วยเหลือคณะสงฆ์ และประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง แม้งานของเจ้าคณะภาคปัจจุบันหลายครั้งก็ได้เป็นกำลังหลักในการช่วยเหลือหาสิ่งของ และปัจจัยในการช่วยเหลือประชาชน ตำแหน่ง เจ้าคณะเขตบางกะปิ เป็นตำแหน่งที่สำคัญของคณะสงฆ์ เจ้าคณะภาคต้องเสนอให้เจ้าคณะหนใหญ่ ณ ที่นี้ คือ เจ้าคณะภาคจึงจะแต่งตั้งได้ ซึ่งในการปกครองคณะสงฆ์เจ้าคณะหนกลางเน้นอยู่เสมอว่า ให้คณะสงฆ์มีความสามัคคี และมีความปรองดองต่อกัน บทบาทเหล่านี้เจ้าคณะเขตบางกะปิ ในฐานะเจ้าคณะปกครองในพื้นที่ พร้อมกันนี้ต้องหมั่นใส่ใจและทำให้เกิดความสามัคคีปรองดองขึ้น ภายในเขตปกครองของตนเอง

 

วันนี้ นายไพรัตน์ เกษตรสินธุ์ ผอ.เขตบางกะปิ ซึ่งมาอ่านตราตั้งให้จึงบอกว่า มีบารมี มีบุญ เพราะการที่ท่าน ‘พระครูอุดมพัฒนคุณ” เจ้าอาวาสวัดพระไกรสีห์ (น้อย) ช่วยเหลือคณะสงฆ์ ช่วยเหลือชาวบ้านและภาครัฐมามาก จึงเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าคณะเขตบางกะปิ จึงเหมาะสมกับ’พระครูอุดมพัฒนคุณ” เป็นอย่างยิ่งแล้ว..”

Back To Top