ประธานศาลรัฐธรรมณูญ เป็นประธานพิธีเททองหล่อพระประธานอุโบสถ “โบสถ์พญามังกร” และพิธียกพระเกศแก้วพระจุฬามณีพุทธเจดีย์ศรีอริยเมตไตรย์ สูง 9 เมตร

วัดราษฏศรัทธาทำ (หนองไม้)


วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 (เวลา 14.20 น. ) นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมณูญ เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีเททองหล่อพระประธานอุโบสถ และพิธียกพระเกศแก้วพระจุฬามณีพุทธเจดีย์ศรีอริยเมตไตรย์ สูง 9 เมตร วัดราษฏศรัทธาทำ (หนองไม้) ต.เนินขี้เหล็ก อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ ผศ.ดร.วราวุธ ตีระนันทน์ ผู้เชี่ยวชาญรองประวุฒิสภาคนที่ 2 หัวหน้าส่วนราชการศาลรัฐธรรมณูญ ข้าราชการทหาร ตำรวจ คหบดี และพุทธศาสนิกชนที่เดินทางมาร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก โดยได้รับความเมตตาจาก “พระพรหมวชิรมุณี” เจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวราราม พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ด้วย ห้วงเวลาที่ผ่านมาวัดราษฏศรัทธาทำ (หนองไม้) ยังขาดสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธศาสนิกชนที่เดินทางผ่านไปผ่านมา จังหวัดนครสวรรค์ ท่าน “พระมหาไพโรจน์” เจ้าอาวาส ‘วัดราษฎร์ศรัทธาทำ’ (หนองไม้) กล่าวว่า จึงมีดำริให้จัดสร้าง “โบสถ์พญามังกร” หล่อพระประธานอุโบสถ และพิธียกพระเกศแก้วพระจุฬามณีพุทธเจดีย์ศรีอริยเมตไตรย์ สูง 9 เมตร และพิธียกช่อฟ้า “สุพรรณหงส์มนต์เทวาสวรรค์” สูง 7 เมตร จำนวน 6 ช่อ พิธียกกช่อฟ้า “สุพรรณหงส์มนต์จินดามณี” สูง 1.50 เมตร จำนวน 108 ช่อ


โดยทำ พิธีเททองหล่อพระประธานอุโบสถ และพิธียกพระเกศแก้วพระจุฬามณีพุทธเจดีย์ศรีอริยเมตไตรย์ สูง 9 เมตร ซึ่งได้จัดปริมณฑลตามแบบประเพณีโบราณ ประกอบด้วยพิธีบวงสรวงเทพยดาบูชาฤกษ์ พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ จำนวน 9 รูป พระคณาจารย์นั่งปรกอธิษฐานจิต จำนวน 4 รูป มวลสารศักดิ์สิทธิ์ที่นำมาบรรจุ พระเกศแก้วพระจุฬามณีพุทธเจดีย์ศรีอริยเมตไตรย์ สูง 9 เมตร ซึ่งจะประดิษฐานไว้บน “โบสถ์พญามังกร” เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้เดินทางมากราบไหว้สักการะ และเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ

ภายในงาน นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมณูญ ประธานในพิธี ได้จุดธูปเทียนบวงสรวง ปักธูป พราหมห์กล่าวโองการและกล่าวคำบวงสรวง โปรยข้าวตอกดอกไม้ หลังจากนั้น ประธานสงฆ์ พร้อมด้วยประธานและคณะ ขึ้นประจำแท่นนำชนวนมวลสารศักดิ์สิทธิ์ วางลงในกระบวย เพื่อให้เจ้าหน้าที่นำไปเทลงในเบ้าหลอม ประพรมน้ำพระพุทธมนต์และโปรยข้าวตอกดอกไม้ที่หุ่นเบ้าหล่อ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์และพระคณาจารย์ พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ อนุโมทนา ประธานในพิธีกรวดน้ำรับพร เป็นอันเสร็จสิ้นพิธี

Back To Top