บุญใหญ่!! ‘วัดราษฎร์ศรัทธาทำ’ (หนองไม้) ทำพิธียกช่อฟ้าพระอุโบสถ “โบสถ์พญามังกร” ใหญ่ที่สุด

‘วัดราษฎร์ศรัทธาทำ’ (หนองไม้)

 

เมื่อเวลา ( 14.20 น.) วันที่ 5 ก.พ. 2566 “พระอาจารย์ปารมี”  เจ้าอาวาสวัดผาซ่อนแก้ว เป็นประธานในพิธีสงฆ์ยกช่อฟ้าพระอุโบสถหลังใหม่ ‘วัดราษฎร์ศรัทธาทำ’  (หนองไม้) ต.เนินขี้เหล็ก อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ และ ผศ.ดร.วราวุธ ตีระนันทน์ ผู้เชี่ยวชาญรองประวุฒิสภาคนที่ 2 เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในการจัดพิธีบวงสรวงยกช่อฟ้าพระอุโบสถ โดยมีคณะสงฆ์ “เกจิชื่อดัง” ร่วมนั่งปรก  ศิษยานุศิษย์ ‘วัดราษฎร์ศรัทธาทำ’ และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีนับพันคน

“พระมหาไพโรจน์”  เจ้าอาวาส ‘วัดราษฎร์ศรัทธาทำ’  (หนองไม้) กล่าวว่า ท่านรู้สึกยินดีและดีใจที่ได้ทำการยกช่อฟ้าพระอุโบสถ “โบสถ์พญามังกร” หลังใหม่ มีสภาพสวยงามสง่าตาแด่ผู้พบเห็นละผู้ที่เข้ามาประกอบพิธีต่างๆเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา และขอเจริญพร สาธุ ญาติโยมผู้มีจิตใจที่สูงส่ง ที่ได้เข้ามาร่วมกันสร้างอุโบสถและเป็นเจ้าภาพพิธียกช่อฟ้า “โบสถ์พญามังกร” จนสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

โดยทางวัดคณะกรรมการวัดและเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน อาตมา ต้องขอ สาธุ เจริญพรให้กับทุกๆท่านทุกๆคนด้วย เราจะร่วมกันสร้าง “โบสถ์พญามังกร” เพื่อไว้ให้สู่รุ่นลูกรุ่นหลานเราสืบสานประเพณียกย่องพระศาสนาของเราสืบจนถึงลูกหลานในอนาคต

โดยช่วงเช้าของวันที่ 4 ก.พ. 2566  ได้มีพิธีขบวนแห่ช่อฟ้า “สุพรรณหงส์มนต์เทวาสวรรค์” ไปรอบเมืองนครสวรรค์ นำโดย”พระครูสมุห์จันทร์ทุน บุศราคัม”  วัดชำนิหัตถการ (วัดสามง่าม)

ซึ่งการก่อสร้างได้สำเร็จไปแล้วส่วนหนึ่ง สมควรที่จะยกช่อฟ้าพระอุโบสถ คณะสงฆ์ คณะกรรมการวัด และคณะทายก-ทายิกา ผู้ร่วมอุปถัมภ์ จึงได้จัดพิธียกช่อฟ้าขึ้น โดยเชิญ “พระอาจารย์ปารมี”  เจ้าอาวาสวัดผาซ่อนแก้ว  มาเป็นประธานในพิธีดังกล่าว

Back To Top