สายบุญ! “ธงชัยพัทธณ์’ ร่วมเป็นเจ้าภาพ “วัดหนองบุ” จ.ลพบุรี จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2565 เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนถาวรตราบนานเท่านาน

 

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2565 ณ วัดหนองบุ  ตำบลซอนสมบูรณ์ อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี ได้จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2565 โดยมี คุณธงชัยพัทธณ์ เครือหุนตระกูล พร้อมด้วย คุณณัฐฏนันท์ เทียนชัยดุกสี คณะผู้บริหารในเครือ ที่ปรึกษา “บริษัทธงชัยพัทธณ์ จำกัด” พุทธสนิกชน และต่างจังหวัด เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวเป็นจำนวนมาก ซึ่งในปีนี้มียอดการทำบุญถวายปัจจัย รวมจำนวนทั้งสิ้น 432,856 บาท (สี่แสนสามหมื่นสองพันแปดร้อยห้าสิบหกบาท)…สาธุ อนุโมทามิ

“ธงชัยพัทธณ์’กล่าวว่า ตนเป็นคนชอบทำบุญทำกุศล อยู่ตลอดเวลา และปีนี้ได้มีโอกาศมาเป็นเจ้าภาพร่วมงานบุญทอดกฐินสามัคคี “วัดหนองบุ” จ.ลพบุรี อีกครั้ง รู้สึกอิ่มอกอิ่มใจ ที่เห็นพุทธสนิกชน มาร่วมงานประเพณีทอดกฐินสามัคคี กันอย่างคับคั่ง และเป็นต่อยอดพระพุทธศาสนา ที่มีมาแล้วแต่ครั้งสมัยพุทธกาล และเป็นประเพณีที่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายทุกยุคทุกสมัยมีความนับถือกันว่าเป็นยอดของมหากุศลผลบุญ

ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณผู้มีจิตใจเลื่อมใสศรัทธาทุกท่าน ที่ร่วมใจกันเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีในครั้งนี้ และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และอำนาจบุญกุศล คุณงามความดี ที่ท่านทั้งหลายได้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการนี้ โปรดอภิบาลคุ้มครองท่านและครอบครัวให้เจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ คิดจะทำการสิ่งใดขอให้สมหวังตั้งใจทุกประการ…

Back To Top