ชาวบ้านร้องสำนักพุทธฯ สอบเจ้าอาวาสวัดจันทร์ใน เสียค่าเช่าแต่ไม่ได้ขายของในวัด!!

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ( เวลา 13.00 น. ) ที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สืบเนื่องมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ววันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 กับการออกมาร้องเรียนของชาวบ้านที่จะเข้ามาขายของที่ตลาดนัด “วัดจันทร์ใน” ทุกวันอังคารและวันศุกร์ แต่กลับถูกคำสั่งของท่าน “พระครูโสภณกิจจานุกิจ” เจ้าอาวาสวัดจันทร์ใน มีคำสั่งขึ้นป้ายปิดประกาศห้ามมิให้มีการขายของ ภายใน “วัดจันทร์ใน “ ซึ่งชาวบ้านไม่ทราบเรื่องนี้มาก่อน เพราะทุกครั้งที่ผ่านมา พ่อค้าแม่ค้าก็มาขายของตามปกติ

แต่พอมาถึง “วัดจันทร์ใน” เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา กลับมีคำสั่งปิดป้ายประกาศของท่าน “พระครูโสภณกิจจานุกิจ” เจ้าอาวาสวัดจันทร์ใน สั่งให้ปิดประตูวัด ไม่ให้ชาวบ้านเข้ามาขายของ ทำให้พ่อค้าแม่ค้าที่เข้ามาขายของเดือดร้อน เพราะบางคนต้องกู้หนี้ยืมสิ้น เพื่อมาลงทุนค้าขายแต่กลับไม่ได้ขายของ จึงทำให้พ่อค้าแม่ค้า ได้รับผลกระทบเสียหายเป็นอย่างมาก


โดยวันนี้ตัวแทนชาวบ้านได้เข้ายื่นเรื่องต่อสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติให้เข้าตรวจสอบ ท่าน “พระครูโสภณกิจจานุกิจ” เจ้าอาวาสวัดจันทร์ใน และได้นำเอกสารสัญญาเช่าตลาดนัด “วัดจันทร์ใน” ที่ถูกต้องตามกฎหมาย และเอกสารต่างฯ ที่สำคัญการจ่ายเงินค่าเช่าตลาดนัดทุกเดือน ให้กับทางวัดจันทร์ใน มายื่นต่อสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพื่อเรียกร้องให้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง “พระครูโสภณกิจจานุกิจ” เจ้าอาวาสวัดจันทร์ใน

เจ้าหน้าที่สำนักพุทธฯ กล่าวว่า การดำเนินการของสำนักพุทธฯ หลังจากนี้จะต้องมอบหมายส่วนงานที่เกี่ยวข้องให้เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไป ส่วนกลุ่มชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ จากการมิได้ขายของที่ตลาดนัดภายในวัดจันทร์ใน หากไม่มีความคืบหน้าของสำนักพุทธฯ ตามกำหนดระยะเวลาที่ดำเนินการ ตัวแทนชาวบ้านก็จะรวมตัวกันอีกครั้งเพื่อยื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรม กับ ท่านพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี อีกทางหนึ่งด้วย

Back To Top