“ทนาย” จี้ “ปปช.” ตรวจสอบคำสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ “พระครูโสภณกิจจานุกิจ”  เจ้าอาวาสวัดจันทร์ใน  ขัดต่อกฎมหาเถรสมาคม และ พ.ร.บ.คณะสงฆ์  

 

วันที่ 14 กุมภาพันธ์  2566 (เวลา 10.30 น .) นายศรศักดิ์  จีจู  ทนายคววาม ได้รับมอบอำนาจจากท่าน “พระครูโสภณกิจจานุกิจ”  เจ้าอาวาสวัดจันทร์  เดินทางไปยื่นหนังสือร้องเรียนต่อสำนักงาน ป.ป.ช. โดยมีนายไพโรจน์ นิยมเดชา  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษ   เป็นผู้รับเรื่อง

นายศรศักดิ์  จีจู  ทนายความ  กล่าวว่า วันนี้ตนพร้อมทีมทนายความ ได้มายื่นหนังสือร้องเรียนต่อสำนักงาน ป.ป.ช. ให้ตรวจสอบเรื่อง ในกรณีแขวง มีคำสั่งให้  ท่านพระครูโสภณกิจจานุกิจ  เจ้าอาวาสวัดจันทร์ใน  องค์ปัจจุบัน หยุดปฏิบัติหน้าที่เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566 เนื่องจากมีการร้องเรียนให้ตรวจสอบพฤติกรรมและความไม่โปร่งใสของ “พระครูโสภณกิจจานุกิจ”  เจ้าอาวาสวัดจันทร์ใน แต่เนื่องจากทางเขตมิได้มีคำสั้งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง และไม่ได้มีการสอบสวน ตามกฏมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2541 ) ข้อ 56 ววรค 2  เพื่อหาข้อเท็จจริงแต่ประการใด

ด้าน นายศรศักดิ์  จีจู  ทนายความ กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ยังมีคำสั่งการแต่งตั้ง รองเจ้าอาวาสวัดจันทร์ใน ขึ้นมารักษาการแทน ท่านพระครูโสภณกิจจานุกิจ  เจ้าอาวาสวัดจันทร์ใน  ซึ่งคำสั้งแต่งตั้งดังกล่าวนี้อาจขัดต่อกฎมหาเถรสมาคม และ พ.ร.บ.คณะสงฆ์  

ซึ่งกระผมพร้อมทีมทนายความ ที่มาวันนี้เพื่อยื่นหนังสือร้องเรียนต่อสำนักงาน ป.ป.ช. ให้เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริง ให้ปรากฏแน่ชัด ว่าคำสั่งของแขวง ดังกล่าวนี้ ชอบด้วยกฎมหาเภรสมาคมและ พ.ร.บ.คณะสงฆ์   หรือไม่ เพื่อความโปร่งใสและบริสุทธิ์ พ้นมลทิน ของท่านพระครูโสภณกิจจานุกิจ  เจ้าอาวาสวัดจันทร์ใน  ต่อไป.

Back To Top