ด่วน! ชาวบ้านวัดจันทร์ใน กทม. รวมตัวกว่า 150 คน คัดค้านคำสั่ง เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร แต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดจันทร์ในรูปใหม่ ชี้คุณสมบัติไม่เหมาะสมมาปกครองวัดจันทร์ใน 

ด่วน! ชาวบ้านวัดจันทร์ใน กทม. รวมตัวกว่า 150 คน คัดค้านคำสั่ง เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร แต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดจันทร์ในรูปใหม่ ชี้คุณสมบัติไม่เหมาะสมมาปกครองวัดจันทร์ใน 

วันนี้ (19 มิ.ย.ุ64) เวลา 12.00 น. ที่วัดหัวลำโพง มีกลุ่มชาวบ้านประมาณ 150 คนรวมตัวกันประท้วงอยู่ภายในวัดหัวลำโพง กทม. เพื่อคัดค้านกรณีที่ พระธรรมสุธี (นรินทร์ นรินฺโท) เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร เจ้าอาวาสวัดหัวลำโพง จะมีคำสั่งแต่งตั้ง พระมหาวีรวงศ์ วีรว์โส  เป็นเจ้าอาวาสวัดจันทร์ใน

เมื่อผู้สื่อข่าวไปถึง ปรากฏว่ากลุ่มชาวบ้านประมาณ 150 คนได้รวมตัวกันเดินทางไปยื่นหนังสือกับ พระธรรมสุธี (นรินทร์ นรินฺโท) เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร เจ้าอาวาสวัดหัวลำโพง   จึงได้ติดตามไปตรวจสอบ พบว่า พระธรรมสุธี (นรินทร์ นรินฺโท) เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร เจ้าอาวาสวัดหัวลำโพง กำลังประชุมกับคณะสงฆ์อยู่ ก่อนที่จะอนุญาตให้ตัวแทนชาวบ้านเข้าไปพบและยื่นหนังสือกับ พระธรรมสุธี (นรินทร์ นรินฺโท) เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร  

ภายหลังจากที่  พระธรรมสุธี (นรินทร์ นรินฺโท) เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร เจ้าอาวาสวัดหัวลำโพง ได้รับหนังสือคัดค้านจาก “ชาวบ้านวัดจันทร์ใน” พระธรรมสุธี เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร ก็ได้บอกกล่าวกับทาง “ชาวบ้านวัดจันทร์ใน” ที่ได้มายื่นหนังสือคัดค้าน ถึงขั้นตอนในการพิจารณาแต่งตั้งว่าในขณะนี้ยังไม่มีการแต่งตั้งแต่อย่างใด และอยู่ในช่วงระหว่างชุมนุมสงฆ์เพื่อพิจารณาจากคณะมหาเถระสมาคม และคณะสงฆ์ตามลำดับ ถึงคุณสมบัติและความเหมาะสม ของพระมหาวีรวงศ์ วีรว์โส ที่จะเข้ามาดำรงค์ตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ของ เจ้าอาวาสวัดจันทร์ใน ทั้งนี้ในการรับหนังสือในวันนี้ทาง พระธรรมสุธี (นรินทร์ นรินฺโท) เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร เจ้าอาวาสวัดหัวลำโพง จะได้นำไปเพื่อเป็นข้อมูลในการหารือต่อคณะกรรมการเถระสมาคมพิจารณาถึงการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดจันทร์ใน ต่อไป

จนกระทั่งหลังตัวแทน”ชาวบ้านวัดจันทร์ใน” แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กทม.  เข้าพบแล้วยื่นหนังสือต่อ พระธรรมสุธี (นรินทร์ นรินฺโท) เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร แล้วก็กลับออกมาเพื่อจะเดินทางไปยื่นหนังสือกับทาง  พระครูศรีวรานุกิจ เจ้าอาวาสวัดราชสิงขร  เจ้าคณะเขต

ต่อจากนั้นเวลา 13.00 น.“ชาวบ้านวัดจันทร์ใน” ได้เดินทางมาถึงที่ วัดราชสิงขร พระอารามหลวง ชั้นตรี แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กทม.โดยได้มีกลุ่มชาวบ้านวัดจันทร์เข้า  ยื่นหนังสือคัดค้านการแต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดจันทร์ใน ผ่านทางพระเรขา พระครูศรีวรานุกิจ เจ้าอาวาสวัดราชสิงขร ซึ่งท่าน พระครูศรีวรานุกิจ ได้เดินทางไปรับกิจนิมนต์ จึงไม่สามารถเดินทางกลับมาทันรับหนังสือของชาวบ้าน ที่ได้เดินทางมากกว่า 150 คน เพื่อเข้าขอยื่นหนังสือคัดค้าน “เรื่องการแต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดจันทร์ใน” แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กทม.ต่อไป