กทม.!! ห่วงใยอาหารโรงเรียนดี มีทางเลือก ถูกหลักโภชนาการ – มีคุณภาพ – เพียงพอ

 

เมื่อวันที่ 14 มี.ค.2566 เวลา (09.00 น.) ณ โรงเรียนสุเหร่าซีรอ (ราษฏร์สามัคคี) นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าฯ กทม. ได้เดินทางมาเป็นประธานตรวจเยี่ยม โครงการคุณภาพอาหารโรงเรียนดี มีทางเลือก ถูกหลักโภชนาการ ของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด กทม. โดยมี นางสาวเสาวลักษณ์ วยะนันทน์ ผู้อำนวยการเขตสะพานสูง พร้อมด้วย นางสาวอภิสรา วิชาโคตร ผู้อำนวยการโรงเรียนสุเหร่าซีรอ (ราษฏร์สามัคคี) และคณะรองผู้ว่าฯ กทม. ข้าราชการครูในสังกัด กทม.- ผู้นำชุมชน – ประธานมูลนิธิเส้นด้าย – ผู้บริหาร Be Genius หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ

นางสาวเสาวลักษณ์ วยะนันทน์ ผู้อำนวยการเขตสะพานสูง กล่าวว่า โครงการคุณภาพอาหารโรงเรียนดี มีทางเลือก ภายใต้การการกำกับดูแลคุณภาพของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร กิจกรรม อาหารเช้า – อาหารกลางวัน นับเป็นส่วนสำคัญยิ่งในการส่งเสริมคุณภาพชีวิต และคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน

นอกจากนี้ยังจัดเมนูอาหารฯ ด้วยระบบ Thai School Lunch for BMA ในการจัดอาหารฯให้กับนักเรียนได้รับประทานทุกวัน ซึ่งอาหารที่จัดเมนูผ่านระบบจะแสดงค่าพลังงานและสารอาหารที่ได้รับในแต่ละมื้อตามหลักโภชนาการ และการจัดหาอาหารโดยสำนักงานเขตและโรงเรียนดำเนินการใช้วิธีจ้างเหมาจัดหาอาหารหรือซื้อวัตถุดิบมาปรุงอาหาร ให้กับนักเรียนตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยให้ผู้อำนวยการเขตดำเนินการตรวจสอบ กำกับ ดูแลโรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบ อย่างเข้มข้นและจริงจังโดยเคร่งครัดต่อไป

นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าฯ กทม. กล่าวถึงกิจกรรมนี้ว่า ตนรู้สึกดีใจทีได้เห็นการมีส่วนร่วมในการยกระดับคุณภาพอาหารเช้า – อาหารกลางวัน ของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ตามนโยบายของท่านชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ กทม. ที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคํญ อาหารโรงเรียนดี มีทางเลือก ถูกหลักโภชนาการ ในกิจกรรมครั้งนี้ จะเกิดขึ้นไม่ได้หากไม่ได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะบริษัท Be Genius ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนหลักในการจัดกิจกรรม เป็นที่ยอมรับและพึ่งพอใจของผุ้มีส่วนเกี่ยวข้อง สำหรับโครงการคุณภาพอาหารโรงเรียนดี มีทางเลือก ถูกหลักโภชนาการ ของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด กทม.

ซึ่งได้ดำเนินการตามระบบ Thai School Lunch for MBA ในการกำหนดรายการอาหารในแต่ละสัปดาห์ และแสดงค่าพลังงาน รวมถึงสารอาหารที่นักเรียนจะได้รับ โดยติดประกาศไว้หน้าห้องอาหารทุกวัน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ปกครองและนักเรียนได้ทราบ รวมทั้งตรวจสอบเมนูอาหาร ให้ตรงตามเมนูอาหารที่โรงเรียนจัดให้นักเรียนรับประทานในแต่ละวันอีกด้วย..

Back To Top