“สองบอสใหญ่” จัดพิธีทำบุญ บริษัทเซ็นเมนทอร์ จำกัด ประจำปี 2564

“สองบอสใหญ่” จัดพิธีทำบุญ บริษัทเซ็นเมนทอร์ จำกัด ประจำปี 2564

บริษัท เซ็นเมนทอร์ จำกัด  บริษัท ฮับส์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด  สำนักข่าวฮับนิวส์ ทนายสายด่วน และกลุ่มธุรกิจในเครือ
จัดพิธีบวงสรวงเพื่อความเป็นสิริมงคล

เมื่อวันเสาร์ ที่ 3 กรกฏาคม 2564 เวลา 09.00 น.
อาจารย์พิพัชร์สร เสนาธรรมรักษ์ และ คุณชนาภัช เสนาธรรมรักษ์ สองผู้บริหาร บริษัท เซ็นเมนทอร์ จำกัด บริษัท ฮับส์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วยผู้บริหารบริษัท กรรมการผู้จัดการ และพนักงานบริษัท ร่วมในพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เทพ เทวดา ฟ้า ดิน เอาฤกษ์ เอาชัย

เนื่องในโอกาศ พิธีทำบุญบริษัท ประจำปี 2564 บริษัท เซ็นเมนทอร์ จำกัด และ บริษัท ฮับส์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทในเครือ ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บริษัทและพนักงาน โดยมี อาจารย์เสก จากสำนักพิธีกรรมพราหมณ์ เป็นผู้ประกอบพิธี

อาจารย์พิพัชร์สร เสนาธรรมรักษ์ และ คุณชนาภัช เสนาธรรมรักษ์ สองผู้บริหาร บริษัท  เซ็นมนทอร์ จำกัด และ บริษัท ฮับส์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด และ ทนายสายด่วน กล่าวว่า บริษัทฯ ได้จัดพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เทพ เทวดา ฟ้า ดิน เอาฤกษ์ เอาชัย เนื่องในโอกาส พิธีทำบุญบริษัทประจำปี 2564 ทุกปี ซึ่งถือเป็นฤกษ์งามยามดี วันเสารที่ 3 กรกฏาคม 2564 ได้จัดพิธีทำบุญบริษัท พร้อม เลี้ยงเพลพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป ขอให้สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต วันนี้จะทำอะไรขอให้มี ความเจริญก้าวหน้า แสนเฮง แสนเจริญ แสนมั่งมี แสนสุข แสนสดชื่น แสนสมหวัง แสนโชคดี แสนร่ำรวย และแสนปลอดภัยจากโควิด -19 ขอให้

บริษัท เซ็นเมนทอร์ จำกัด และ บริษัท ฮับส์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด และ ทนายสายด่วน กิจการงานราบรื่น สำเร็จดังหวังทุกประการ ลุล่วงไปด้วยดี และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บริษัทและพนักงาน ในเครือบริษัทฯ

Back To Top