“คณะกรรมาธิการฯ” ลงพื้นที่ อ.หนองเสือ จัดสัมนา ศึกษาการจัดทำและการบริหารงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการการมีส่วนร่วมของประชาชน

สุรทิน พิจารณ์ (ครูทิน)

 

วันนี้ (6 ธ.ค.65) เวลา 09.30 น. นายไชยา พรหมา ประธานคณะกรรมาธิการ คณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎร มอบหมายให้ นายสุรทิน พิจารณ์ (ครูทิน) ประธานคณะกรรมาธิการฯ สภาผู้แทนราษฏร ลงพื้นที่ จัดสัมนา ในโครงการ “ศึกษาการจัดทำและการบริหารงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมของประชาชน” ในพื้นที่ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี โดยมีนายธีระพล โชคนำชัย นายอำเภอหนองเสือ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้นำท้องที่ ร่วมต้อนรับและนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

โดยคณะกรรมาธิการฯ ได้ลงพื้นที่ จัดสัมนา โครงการ “ศึกษาการจัดทำและการบริหารงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการการมีส่วนร่วมของประชาชน” ในพื้นที่อำเภอหนองเสือ โดยเป็นโครงการนำร่องในพื้นที่แรก ของการ “ศึกษาการจัดทำและการบริหารงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมของประชาชน” ที่หอประชุม อำเภอหนองเสือ จ.ปทุมธานี ซึ่งโครงการ จัดสัมนา ในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากร ทั้ง 5 ท่านได้แก่นายธีระศักดิ์ พงษ์สุขเวชกุล ผอ.ส่วนงบประมาณท้องถิ่น 5,นางสาวจันทวรรณ วรรธนะพงษ์ ,นายชัยวัฒน์ จันทวี ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์งบประมาณ,ดร.สมบัติ สุขมะณี กรรมการผู้จัดการบริษัท เอส.ที เฟอร์ติลิตี้ จำกัด,นายศิริพัทรากร ณ เชียงใหม่ บริษัท พิพัฒน์มงคล อินเตอร์เทรด 789 จำกัด มาบรรยายให้ความรู้การมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่

จากนั้น คณะกรรมาธิการฯ ได้ติดตาม เพื่อดูข้อเท็จจริงตามที่มีการนำเสนอข้อมูลของผู้นำท้องถิ่น และชาวบ้าน ถึงปัญหาของเรื่องน้ำประปา ซึ่งปัจุบันชาวบ้าน ยังใช้น้ำบาดาล กันส่วนใหญ่  ขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งลงพื้นที่เพื่อมาศึกษาดูถึงข้อเท็จจริง ความลำบากของพี่น้องประชาชน ซึ่งปัจจุบัน อำเภอหนองเสือ เป็นพื้นที่การเกษตร หรือพื้นที่โชนสีเขียว ไม่สามารถพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม ให้สอดคล้องและทันสมัยเมืองคนในเมืองได้เนื่องจากมีข้อจำกัดของสภาพัฒน์ฯ ต่อการพัฒนาคุณภาพเมือง

ด้านนายสุรทิน พิจารณ์ (ครูทิน) กล่าวว่า การลงพื้นที่ของคณะกรรมาธิการฯ ในครั้งนี้เพื่อรับทราบปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชน เพื่อรวบรวมปัญหา ความเดือดร้อน ความต้องการและข้อเสนอแนะจากประชาชนในพื้นที่เพื่อนำเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งแก้ไขปัญหา และในการติดตามการบริหารงบประมาณในครั้งนี้ จะได้เร่งหารือกับท่านรัฐมนตรีฯ ถึงแนวทางดำเนินการเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์

Back To Top