สัมนา “อาชีวะสถานศึกษาคุณธรรมต้นแบบ”2019

 

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 สำนักงานคณะกรรมการอาชีวะศึกษา (สอศ) ได้จัดให้มีการประชุมสัมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดแสดงผลงานการขับเคลื่อน สถานศึกษ่าคุณธรรม อาชีวะศึกษา ประจำปี พ.ศ.2562 เพื่อนำเสนอผลงาน สถานศึกษาต้นแบบ จำนวน 113 แห่งเสนอตัวอย่างโครงงานคุณธรรมอาชีวะศึกษา 45 โครงการ และนำเสนอหนังสั้นส่งเสริมคุณธรรม 29เรื่อง โดยมี ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการอาชีวะศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ณ วิทยาลัยการศึกษาปทุมธานี