“คณะกรรมาธิการ ปปช.” สภาผู้แทนราษฏร ลงพื้นที่แสวงหาข้อเท็จจริง ชาวบ้านร้องกลิ่นเหม็นบ่อขยะ

บ่อขยะอ่อนนุช

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2565 (เวลา 10.00 น.) พล.ต.อ.เสรีพิศุทธิ์ เตมียเวส ประธานกรรมาธิการ ปปช. มอบหมายให้ นายประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ เลขานุการคณะกรรมาธิการ ,และนายจารึก ศรีอ่อน , รองประธานคณะกรรมาธิการ ปปช, นายธีรัจชัย พันธุมาศ โฆษกคณะกรรมาธิการ นายวชิร วงศ์อภัย , นายอรัญ พันธุมจินดา เลขานุการประจาคณะกรรมาธิการ  พลอากาศตรี สุรพล นะวะมวัฒน์ , เรืออากาศโท รณชัย วงศ์ชะอุ่ม . นายเกียรติคุณ โปณสุวรรณ , นายโชคภิวัสร์ เลิศสุรสีห์ อนุกรรมาธิการและที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการ คณะที่ ๑ ลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนบ่อขยะ จากโรงงานกำจัดมูลฝอยชุมชน เพื่อผลิตพลังงาน ขนาด 800 ตันต่อวัน

โดยได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านยื่นหนังสือผ่านมายัง กรรมาธิการ ปปช. ให้ตรวจสอบโรงไฟฟ้ากำจัดขยะของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง ชาวบ้านอ้างว่า กลิ่นบ่อขยะ จากโรงงานกำจัดมูลฝอยชุมชน อ่อนนุช 86 เวลาลมพัดมาที ก็จะทำให้กลิ่นฟุ้งกระจาย ยิ่งหน้าร้อนแบบนี้ ได้รับผลกระทบอย่างหนัก

“ประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ” เลขานุการคณะกรรมาธิการ ปปช. กล่าวว่าตนพร้อมคณะลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบและสอบถามถึงแนวทางแก้ปัญหาจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ โดยเฉพาะเรื่องมลพิษทางกลิ่นที่เหม็นรบกวนความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างรุนแรง และกระจายไปไกลในรัศมีกว่า 5 กม. มีหมู่บ้านได้รับผลกระทบกว่า 30 หมู่บ้าน ล่าสุด มีคำสั่งจากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ให้สั่งพักใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าของ บริษัทดังกล่าว เนื่องจากบริษัทไม่ปฏิบัติตาม Code of Practice : CoP สำหรับการใช้ก๊าซชีวภาพเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าให้ครบถ้วน โดยเฉพาะการจัดการเชื้อเพลิงขยะชุมชน จนส่งผลให้เกิดปัญหากลิ่นเน่าเหม็นต่อชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง

“ประเดิมชัย” กล่าวต่อไปว่า ปัญหากลิ่นของโรงไฟฟ้าแห่งนี้ ไม่ได้เกิดจากปัญหาขยะมากถูกพักไว้แล้วเกิดกลิ่นเหม็น แต่กลิ่นที่รุนแรงขนาดนี้สันนิษฐานว่าน่าจะเกิดจากกระบวนการหมักของขยะ เพื่อเตรียมเปลี่ยนเป็นเชื้อเพลิงขยะ (Refuse Derived Fuel: RDF) ซึ่งเดิมออกแบบไว้เป็นระบบปิด แต่จากการตรวจสอบของกรมโรงงานพบว่า ระบบบำบัดกลิ่นเสีย ทำให้เกิดกลิ่นที่รุนแรงจนต้องเปิดระบายออกมาสร้างปัญหาให้พื้นที่รอบข้างและนำไปสู่การร้องเรียนต่างๆ ฝากถึงท่านผู้ว่าฯ “ชัชชาติ” ลงมาติดตามอย่างเร่งด่วน ถึงผลกระทบมลพิษทางกลิ่นที่เหม็นรบกวนความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างรุนแรง

Back To Top