อิ่มบุญ อิ่มใจ!”ธงชัยพัทธณ์-ณัฐฏนันท์”‘ ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดพฤกษะวัน พิจิตร ประจำปี 2565

 

วันที่ 11 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ วัดพฤกษะวัน คุณธงชัยพัทธณ์ เครือหุนตระกูล ที่ปรึกษาบริษัทธงชัยพัทธณ์ พร้อมด้วยคุณณัฐฏนันท์ เทียนชัยดุกสี ร่วมเป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินประจำปี 2565 ณ วัดพฤกษะวันโชติการาม ตำบลบางไฝ่ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

โดยมี พุทธศาสนิกชนลูกศิษย์ “หลวงพ่อพิมพ์” เกจิชื่อดัง วัดพฤกษะวันโชติการาม จังหวัดพิจิตร จาก กทม.ปราจีน.สระแก้ว.อรัญประเทศ.จันทบุุรี.อยุธยา. และจากหน่วยงานต่างๆ ในตำบลบางไฝ่ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ประชาชนแห่เข้าร่วมพิธีจำนวนมาก โดยมียอดทำบุญกฐินสามัคคี ประจำปี 2565 จำนวน 2,558,556 บาท (สองล้านห้าแสนห้าหมื่นแปดพันห้าร้อยห้าสิบหกบาทถ้วน)

ซึ่งบรรยากาศช่วงเช้าได้มีการทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในวันออกพรรษา”ตักบาตรเทโว” เป็นประเพณีการทำบุญตักบาตรที่เกิดขึ้นหลังวันออกพรรษา 1 วัน คือ แรม 1 ค่ำ เดือน 11 ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 11 ตุลาคม 2565 เพื่อระลึกถึงวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์หลังจากเทศนาอภิธรรมปิฎกโปรดพุทธมารดา

เมื่อชาวบ้านชาวเมืองทราบข่าวก็พากันไปทำบุญตักบาตรพระพุทธองค์ที่นั่น และเป็นการรับเสด็จพระพุทธองค์ด้วย กล่าวกันว่า ในวันนี้ได้เกิดเหตุอัศจรรย์ คือ เทวดา มนุษย์ และสัตว์นรก ต่างมองเห็นซึ่งกันและกัน จึงเรียกวันนี้อีกชื่อหนึ่งว่า “วันพระเจ้าเปิดโลก” คือ เปิดให้เห็นกันทั้ง 3 โลกนั่นเอง

การตักบาตรรับเสด็จพระพุทธเจ้าได้ปฏิบัติสืบเนื่องต่อกันมาเป็นประเพณีจนถึงเมืองไทย จึงเรียกประเพณีนี้ ว่า การตักบาตรเทโวโรหณะ เพื่อให้สะดวกในการสื่อความหมายนิยมสั้นๆ ว่า การตักบาตรเทโว ด้วยเหตุนี้ วันเทโวโรหณะจึงเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า วันตักบาตรเทโว และเมื่อถึงวันตักบาตรเทโว พุทธศาสนิกชนนิยมไปทำบุญตักบาตรกันที่วัด โดยแต่ละที่จะเตรียมของไปทำบุญในแบบที่อาจจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับวัดในแต่ละที่

ทั้งนี้มีการจัดทำโรงทานของ สถานประกอบการ หน่วยงานต่างๆ และประชาชนผู้มีจิตศรัทธามาร่วมทำโรงทาน เพื่อแจกจ่ายให้กับผู้มาร่วมงานบุญในครั้งนี้ด้วย

Back To Top