ขบวนแห่ “เวียนธูปศักดิ์สิทธิ์” ณ ศาลเจ้าไต้ฮงกง

วันที่ 5 ตุลาคม 2562 เวลา( 18.00 น.) มูลนิธิปอเต็กตึ๊ง โดย ดร.สุทัศน์ เตชะวิบูลย์ รองประธานมูลนิธิปอเต็กตึ๊ง เป็นประธานในพิธี เวียนธูปรอบนอกศาลเจ้าไต้ฮงกง ตั้งจิตอธิฐาน ขอพรจากเทพเจ้า เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยเชื่อว่าเมื่อรับพรจากเทพเจ้าแล้ว จะทำให้จิตใจเบิกบาน ผ่องแผ้ว มีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรือง โดยมี คณะกรรมการมูลนิธิปอเต็กตึ๊ง อาสาสมัคร อาสาศิลปิน รวมทั้ง ศิษยานุศิษย์ และสาธุชนจำนวนมาก ร่วมขบวนแห่เวียนธูป ศาลเจ้าไต้ฮงกง พลับพลาไชย

(ศาลเจ้าไต้ฮงกง)

(พระผู้ประกอบพิธี)

พิธีเวียนธูป ในเทศการกินเจเป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์เป็นการสรรเสริญและรับพรจากเทพเจ้า 9 องค์ อันเป็นภาคหนึ่งของพระพุทธเจ้า 7 องค์ และพระโพธิสัตว์อีก 2 องค์ เชื่อว่าเมื่อรับพรจากเทพเจ้าแล้วจะทำให้จิตใจเบิกบานผ่องแผ้ว มีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรือง โดยขบวนแห่เวียนธูปของมูลนิธิปอเต็กตึ๊งนั้น ได้จัดซุ้มประตูมังกรเพื่อให้ขบวนต่างๆ ผ่านด้านหน้า ศาลเจ้าไต้ฮงกง และขบวนตกแต่งสวยงามด้วย กองธงชาติ ธงธรรมจักร และธงมูลนิธิ ตามด้วยขบวนป้ายผ้าเทศกาลกินเจ ชุด ตั่วล่อโก้ว (ชุดขบวนกองใหญ่ชุด) กระถางธูป และขบวนพระผู้ประกอบพิธี ตามด้วยผู้แสวงบุญหลายพันคนตามขบวน

(ขบวนแห่กระถางธูป)

(ศิษยานุศิษย์ร่วมขบวนแห่)

โดยในปีนี้มูลนิธิปอเต็กตึ้ง และผู้ร่วมขบวนแห่เวียนธูป 3 รอบ แล้วตั้งจิตอธิษฐานต่อเทพยาฟ้าดิน ขออำนาจฟ้าดินเป็นที่พึ่งขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนนับถือ เช่นหลวงปู่ไต้ฮง ดังนั้น รอบที่ 1 ตั้งจิตอธิษฐาน ขออย่าให้เกิดภัยพิบัติใดๆไม่ว่าจะเป็นพื้นที่แห่งไหนประเทศใดๆ รอบที่ 2 ตั้งจิตอธิษฐาน ขอพรแด่ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ ผู้มีพระคุณบิดามารดาและครอบครัว รอบที่ 3 ตั้งจิตอธิษฐานขอให้ตนเองและครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญ

(อาสาศิลปิน)

ในทุกๆปีเทศกาลกินเจหน้าศาลเจ้าไต้ฮงกง มูลนิธิปอเต็กตึ๊ง จะมีพิธีอัญเชิญ กิ้วอ๊วงฮุกโจ้ว หรือเทพเจ้า 9 องค์ พิธีสวดพระพุทธมนต์ชัยมงคลคาถา พิธีเวียนธูปภายในศาลเจ้า เบิกเนตรองค์ยมทูต พิธีลอยกระทงโปรยทานและพิธีเวียนธูปรอบนอกศาลเจ้า… เพื่อความเป็นสิริมงคล รวมทั้งจัดให้มีบริการเจฟรี แก่ผู้ถือศีลกินเจและประชาชนทั่วไปพร้อมจัดการแสดงอุปรากรจีน (งิ้ว) ณ บริเวณลานสำนักงานมูลนิธิปอเต็กตึ้ง…

 

ภาพ/ข่าวโดยวิศาล สิงห์โตแก้ว