“ธงชัยพัทธณ์ เครือหุนตระกุล” เป็นประธานจัดพิธีพุทธาภิเษกและพิธีเบิกเนตร“พระประธานพุทธเมตา ศิลปะปาละอินเดีย และพระอัครสาวกซ่้าย-ขวา หน้าตักกว้าง 49 นิ้ว

วัดวาปีธรรมราม

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เวลา ๐๙.๐๙ น. ณ อุโบสถมหาเจดีย์ศรีลังกาไทย (วัดหนองนกกระเต็น) ปากช่อง “คุณธงชัยพัทธณ์ เครือหุนตระกุล” ที่ปรึกษาบริษัทธงชัยพัทธณ์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีพุทธาภิเษกอัญเชิญพระพุทธเมตตา ศิลปะปาละอินเดีย และพระอัครสาวกซ่้าย-ขวา หน้าตักกว้าง 49 นิ้ว ขึ้นประดิษฐาน ณ อุโบสถมหาเจดีย์ศรีลังกาไทย วัดวาปีธรรมราม (วัดหนองนกกระเต็น) ตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เป็นอุโบสถมหาเจดีย์ศรีลังกาไทย ที่มีจุดชมวิว 360 องศา

ซึ่งได้รับความเมตตาจากพระครูธรรมรสพิศิษฏ์ (หลวงปู่บุญศรี กตสีโล) เจ้าอาวาสวัดวาปีธรรมราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ทำพิธีเบิกเนตร“พระประธานพุทธเมตา ศิลปะปาละอินเดีย และพระอัครสาวกซ่้าย-ขวา หน้าตักกว้าง 49 นิ้ว นิ้ เป็นพุทธศิลป์ร่วมสมัยเป็นเอกลักษณ์ศิลปะปาละอินเดีย หนึ่งเดียวในสยาม ที่น่าจะมีความงดงามที่สุดในยุคปัจจุบันนี้ เพื่อให้ พุทธศาสนิกชนทั่วไปได้สักการะบูชาเพื่อเป็นสิริมงคลและเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ

โดยได้ทำพิธีเททองหล่อ “พระประธานพุทธเมตา ศิลปะปาละอินเดีย และพระอัครสาวกซ่้าย-ขวา หน้าตักกว้าง 49 นิ้ว เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 โดยมีคุณธีรวัฒน์ วราพงศ์พิศาล ที่ปรึกษาทางด้านกฏหมายก่อสร้างและอุตสาหกรรม พร้อมด้วย คุณปุญชรัสมิ์ วราพงศ์พิศาล ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1 ,คุณฐานุพงศ์ วราพงศ์พิศาล,คุณณัฐฏนันท์ เทียนชัยดุกสี เป็นประธานร่วมในพิธี พระครูธรรมรสพิศิษฏ์ (หลวงปู่บุญศรี กตสีโล) เจ้าอาวาสวัดวาปีธรรมราม เป็นประธานเททอง คุณธงชัยพัทธณ์ เครือหุนตระกุล ประธานดำเนินการจัดสร้างวางศิลาฤกษ์และก่อสร้างแท่นประดิษฐาน โดยมี พุทธศาสนิกชน ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคทุนทรัพย์ในการก่อสร้าง ขออนุโมทนาบุญด้วย…

Back To Top