“พล.ต.ต.พรชัย ขจรกลิ่น” ผู้การฯ 4 จัดงานเกษียณอายุราชการตำรวจ ในสังกัด บก.น.4

วันที่ 27 ก.ย.2565 กองบังคับการตำรวจนครบาล 4  พล.ต.ต. พรชัย ขจรกลิ่น ผู้การฯ 4 เป็นประธาน “งานเกษียณอายุราชการของข้าราชการตำรวจในสังกัดบก.น.4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และแสดงความยินดีแก่ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งโยกย้าย และเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น”

โดยมี พล.ต.ต. พรชัย ขจรกลิ่น ผบก.น.4 พ.ต.อ.ชัยรพ จุณวัตต์ รอง.ผบก.น.4 ,พ.ต.อ.สุระพรรณ นาทวรทัต ,พ.ต.อ.สินเลิศ สุขุม ,พ.ต.อ.สุพล ค้ำชู ,พ.ต.อ.สิทธิชัย ศรีโสภา, พ.ต.อ.อภิวัชร์ ไชยศรีสุ ,พ.ต.อ.วิชัย ณรงค์ ,รอง.ผบก.น.4 ในสังกัดบก.น.4 พร้อมครอบครัวและข้าราชตำรวจในสังกัดบก.น.4 เข้าร่วมพิธี

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 “บก.น.4” มีผู้เกษียณอายุราชการและครอบครัว ได้เดินลอดชุ้มกระบี่ ซึ่งนำแถวซู้มกระบี่เข้ามาในพิธีโดยวงปี่สก็อต พล.ต.ต. พรชัย ขจรกลิ่น, คุณน้ำค้าง พี่งทอง ประธานกต.ตร.สน.หัวหมาก ,คุณเมตตา ปราบสุธา, คุณชรันภัค เชิดชูกิจกุล, คุณจงดี รวมลาภ ,คุณทรงเดช พรนภดล, คณะกต.ตร.และที่ปรึกษากต.ตร.ในสังกัดบก.น.4 ได้ยืนรอมอบดอกไม้ให้แก่ข้าราชการตำรวจผู้เกษียณอายุราชการ เพื่อเป็นเกียรติที่ผู้เกษียณฯ ได้ทุ่มเท รับราชการ ทำงานให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จนกระทั่งครบอายุเกษียณราชการ​​​​​​​

ในการนี้ พล.ต.ต. พรชัย ขจรกลิ่น ได้กล่าวแสดงความยินดี และมอบของที่ระลึกแก่ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งโยกย้าย และเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น พร้อมมอบของที่ระลึกแก่ข้าราชการตำรวจผู้เกษียณฯ​​​​​​​และกล่าวสดุดีแก่ข้าราชการตำรวจผู้เกษียณฯ ขอให้จดจำว่าครั้งหนึ่งเราได้เป็น “ครอบครัวตำรวจนครบาล 4 ” ร่วมกัน

 

Back To Top