รองนายกรัฐมนตรี วิษณุฯ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณฯ เป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้เสียสละและสนับสนุน “โครงการโปรแกรมนวัตกรรมสุขภาพบำบัดผู้ติดยาเสพติด”

 

วันที่ 4 กรกฎาคม 2566 ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เสียสละและสนับสนุน การปฏิบัติงานโครงการโปรแกรมนวัตกรรมสุขภาพบำบัดผู้ติดยาเสพติด โดยมีพล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน อดีตรอง ผบ.ตร. ที่ปรึกษาโครงการโปรแกรมนวัตกรรมสุขภาพบำบัดผู้ติดยาเสพติด กล่าวรายงานวัถตุประสงค์ฯ และรายชื่อองค์กร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้เสียสละและสนับสนุน ผู้ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณฯ อาทิเช่น คุณพีรวัฒน์ สุรเศรษฐ ที่ปรึกษา รอง.ผบ.ตร.และประธาน กตตร.บก.น.1 และคุณธัชวิน สุรเศรษฐ ที่ปรึกษา รอง.ผบ.ตร.และรองประธาน กต.ตร.บก.น.1

พร้อมกันนี้ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวแสดงความยินดีและชื่นชมผู้ได้รับรางวัลและโล่ประกาศเกียรติคุณทุกคน โดยย้ำเรื่องของยาเสพติดถือเป็นภารกิจสำคัญที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องของทุกรัฐบาลที่ผ่านมาเพื่อป้องกันปราบปรามปัญหานี้ โดยรัฐบาลปัจจุบันได้ประกาศให้เป็นวาระสำคัญแห่งชาติ พร้อมเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด อาทิ การเพิ่มความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ และองค์กรต่าง ๆ มากขึ้นในด้านข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย โดยการบูรณาการกฎหมายทุกฉบับทั้งโดยตรงและโดยอ้อม เพื่อให้การป้องกันและปราบปรามปัญหายาเสพติดบังเกิดผลสัมฤทธิ์ให้ได้

Back To Top