‘ดร.พีรวัฒน์ สุรเศรษฐ” เข้ากราบนมัสการพระโสภณธรรมวงศ์ เจ้าอาวาสวัดอินทรวิหาร เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด

'ดร.พีรวัฒน์ สุรเศรษฐ"

 

วันที่ 7 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 น.’ดร.พีรวัฒน์ สุรเศรษฐ” ประธานกต.ตร. กทม.(ภาคประชาชน) สน.ชนะสงคราม พร้อมด้วย ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ ประธานกต.ตร.บก.น.1-กองบังคับการปฏิบัติการพิเศษ (191) และคณะกต.ตร.และที่ปรึกษา กต.ตร.สน.ชนะสงคราม เข้ากราบนมัสการ เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด ‘ดร.พีรวัฒน์ สุรเศรษฐ”

‘ดร.พีรวัฒน์ สุรเศรษฐ” ประธานกต.ตร. กทม.(ภาคประชาชน) สน.ชนะสงคราม เปิดเผยว่า ในโอกาสเข้ากราบนมัสการขอพร พระคุณเจ้าพระโสภณธรรมวงศ์ เจ้าอาวาสวัดอินทรวิหาร ในวันนี้ ได้รับความเมตตาจากพระคุณเจ้า ในการให้ข้อคิดหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิต และนำไปเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ ให้เกิดเป็นสิริมงคลเป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม พร้อมกับได้ประทานพรให้มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง มีความสุขความเจริญ มีกำลังใจที่ดีในการทำงานเพื่อพี่น้องประชาชน สามารถฟันฝ่าอุปสรรคปัญหาต่างๆ ไปได้ด้วยดี มีกำลังกาย กำลังใจที่ดีในการมุ่งขับเคลื่อน และขอให้ประสบผลสำเร็จอย่างยั่งยืนสืบไป

Back To Top