“สุดอาลัย”คุณพ่อสุเทพ วิริยะสุนทรวงศ์ บิดา ชูชัย วิริยะสุนทรวงศ์ ประธานศาลอุทธรณ์ ภาค5

 

 

วันที่ 21 มีนาคม 2564 (เวลา 15.00 น.) “เมทินี  ชโลธร” ประธานศาลฎีกา เป็นประธานพระราชทานเพลิงศพ คุณพ่อสุเทพ วิริยะสุนทรวงศ์ บิดา ชูชัย วิริยะสุนทรวงศ์ ประธานศาลอุทธรณ์ ภาค5 และวิชัย วิริยะสุนทรวงศ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ ณวัดลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

 

 

โดยมี “เมทินี  ชโลธร” ประธานศาลฎีกา เป็นประธานในพิธี ท่ามกลางสมาชิกครอบครัว – และตระกูลวิริยะสุนทรวงศ์  บุคคลใกล้ชิด  เจ้าหน้าที่พนักงานศาลอุทธรณ์ ภาค5 – บุคคลสำคัญ ฯลฯ มาร่วมไว้อาลัยเป็นจำนวนมาก