“สน.หัวหมาก” ร่วมกับคณะกต.ตร.จัดพิธีแสดงมุทิตาจิตแก่ข้าราชการตำรวจที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565


วันที่ 29 กันยายน 2565 ณ. รร.อเล็กชานเดอร์ สถานีตำรวจนครบาลหัวหมาก จัดพิธีแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด จำนวน 2 ราย และโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพล รุ่นที่ 22 อีก 1 ราย

พ.ต.อ.เศรษฐพันธ์ ศรีสาคร ผกก.สน.หัวหมาก เป็นประธาน กล่าวความรู้สึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการ พร้อมด้วยคุณน้ำค้าง พึ่งทอง ประธานกต.ตร.สน.หัวหมาก และคณะกต.ตร.ที่ปรึกษากต.ตร. บรรยากาศเต็มไปด้วยความตื้นตันใจของทั้งผู้เกษียณอายุราชการ และ ข้าราชการตำรวจที่เข้าร่วมพิธี


โดยพิธีแสดงมุทิตาจิตนี้ จะจัดเพื่อแสดงความขอบคุณ แสดงมุทิตาจิต และเป็นเกียรติแก่ข้าราชการตำรวจ ที่รับราชการมาจนเกษียณอายุราชการ ตลอดจนเป็นวันที่สถานีตำรวจนครบาลหัวหมาก จะได้ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการทุก ๆ ท่าน ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต อดทน เสียสละ และอุทิศตน เพื่อหน่วยงาน ตลอดจนคุณงามความดีทั้งหลายที่ทุก ๆ ท่าน ได้กระทำมาตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ซึ่งในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 2 ราย และโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพล รุ่นที่ 22 อีก 1 ราย ดังนี้


1. ร.ต.อ.สัมภาษณ์ เรืองศรี รอง สว.(จร.) สน.หัวหมาก

2. ร.ต.อ.สุรัตน์  ศรีเรือง รอง สว.(ป.) สน.หัวหมาก

3.ร.ต.อ.เสนอ คงจูด รอง สว.(สส.) สน.หัวหมาก

“วันเกษียณ แห่งเกียรติยศ และความภาคภูมิใจ”

ซึ่งภายในงานผู้ที่เข้าร่วมงานทุกคนได้รับการตรวจด้วยชุดตรวจเบื้องต้น ATK (Antigen Test Kit) แล้ว ไม่พบเชื้อโควิด และได้จัดภายใต้มาตรการของกรมควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด

Back To Top