ยิ่งใหญ่!! ฉลองครบรอบ 40 ปี บ. เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) จำกัด

บริษัท เอ. แอนด์ มารีน (ไทย)

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ณ หอประชุมกองทัพเรือ โดยได้รับเกียรติจากพลเรือเอก ไพโรจน์ แก่นสาร ประธานบริษัท เป็นประธานในพิธีเปิด เปิดเผยว่า บริษัทได้จัดงานฉลองครบรอบในการก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2525 เป็นก้าวสำคัญเพื่อก้าวไปสู่การครบรอบปีที่ 40 และปีต่อๆ ไปนับจากนั้น เพื่อเป็นการระลึกถึงเหตุการณ์ครั้งสำคัญนี้ เราจะใช้โอกาสนี้เพื่อสื่อสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประวัติของกลุ่มบริษัทของเรา, ที่เป็นตัวตนขององค์กรชั้นนำด้านเครื่องมือสื่อสารทางทะเล เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 40 ปี ของการก่อตั้งบริษัท และก้าวสู่อนาคตต่อไปนับจากนี้ ทั้งยังแสดงถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนานวัตกรรมและความก้าวหน้า ในขณะเดียวกันยังรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัททุกภาคส่วน

ครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วีริศ อัมระปาล ผู้ว่า กนอ. ขึ้นกล่าวแสดงความยินดีกับบริษัท เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) จำกัด เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 40 ปี  โดยมีคุณวิชัย วัฒน์ประกายรัตน์ ประธานผู้บริหาร มารีนไทย กรุ๊ป บริษัท เอ. แอนด์ มารีน (ไทย ) ให้การต้อนรับแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมแสดงความยินดี ภายในงานมีการถ่ายภาพ ร่วมกับผู้บริหารระดับสูงเป็นที่ระลึก เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณ และมีการจับฉลากแจกของรางวัลให้กับแขกผู้มีเกียรติ พร้อมกับการแสดงดนตรีจากวงดนตรีจากกองทัพเรือ โดยบรรยากาศตลอดงานสร้างรอยยิ้ม ความสนุกสนาน และความประทับใจให้กับแขกผู้มีเกียรติที่ร่วมงานกว่า 500 คน แล้วพบกันใหม่กับงานเลี้ยงฉลองวาระการครบรอบการก่อตั้งบริษัทปีที่ 41

บริษัท เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) เริ่มจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2525 โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการทำธุรกิจเป็นผู้นำเข้าและจำหน่ายเครื่องมือสื่อสารทางทะเล เครื่องช่วยในการเดินเรือ อาทิเช่น เครื่องเรดาร์ เครื่องหยั่งน้ำหรือซาวเดอร์ เครื่องหาที่เรือด้วยดาวเทียม เครื่องพล๊อตเตอร์ เป็นต้น สำหรับอุตสาหกรรมของเรือประมงทั่วไป หลังจาก 15 ปีที่ได้เปิดดำเนินการในธุรกิจดังกล่าว บริษัท เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) จำกัด ได้กลายเป็นผู้นำเข้าและมีสินค้าประเภทเครื่องมือสื่อสารทางทะเล และ เครื่องช่วยในการเดินเรือเก็บสำรองคลังไว้จำหน่ายมากที่สุดในประเทศ

บริษัท เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) จำกัด เรามุ่งมั่นในการเติบโตเป็นบริษัทที่ยั่งยืนร่วมกับสังคมและลูกค้า เรากำหนดให้ความยั่งยืนเป็นพื้นฐานหลักของการบริหารงานของเรา และเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าวเราจะสร้างคุณค่าให้สังคมและลูกค้า ด้วยการยกระดับจากจุดแข็งในธุรกิจเป็นผู้นำเข้าและจำหน่ายเครื่องมือสื่อสารทางทะเล” ขยายต่อยอดธุรกิจเข้าสู่การให้บริการและจำหน่ายสินค้าอื่นๆ เพื่อให้ครบวงจรมากยิ่งขึ้นได้แก่ อุปกรณ์ป้องกันภัยตามกฏ SOLAS ประจำเรือ อุปกรณ์เรือต่างๆ ทุกชนิด และ อะไหล่เครื่องจักรเรือ เพื่อป้อนสู่ตลาดอุตสาหกรรมทางเรือทุกประเภท เช่น เรือสำราญและเรือขนาดเล็กทั่วไป เรือประมงทุกขนาด เรือขนส่งสินค้า เรือบรรทุกน้ำมัน อู่ต่อเรือ สายการเดินเรือ และ ส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับทางน้ำ ทั้งแบบเฉพาะระบบงาน หรือแบบบริหารทั้งโครงการ (Turnkey Project) จนบริษัทฯ ได้รับการยอมรับเป็นอย่างดีจากส่วนราชการที่เป็นคู่สัญญากับบริษัทฯ และยังเป็นผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์อิเลคทรอนิคส์เทคโนโลยี่ขั้นสูงอื่นๆ สำหรับงานสื่อสารโทรคมนาคมทางทะเล และงานสำรวจอุทกศาสตร์อีกด้วย..

Back To Top