“อมตะสยาม 2017” จัดโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น “การศึกษาพระเครื่องและวัตถุมงคลผ่านระบบ” BLOCKCHAIN !!

"อมตะสยาม 2017"

 


เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 (เวลา 09.30 น.) เป็นต้นไป “อมตะสยาม 2017” ได้ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น การศึกษาพระเครื่องและวัตถุมงคลผ่านระบบ” BLOCKCHAI โดยวิทยากร ผศ.ดร.ธิดารัตน์ วิชัยดิษฐ์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการตรวจสอบอายุวัตถุโบราณ , และดร.สุทัด ครองชนม์ ผู้ชำนาญการเทคโนโลยี ( BLOCKCHAIN ) จัดโดย คุณธนกชพร ศิริเพชร ประธานบริษัท “อมตะสยาม 2017” ร่วมกับสถาบันการศึกษาทางไกล (กศน.) ณ ห้องประชุม “อาคารศูนย์การเรียนรู้พระเครื่องอมตะสยาม”

“ ธนกชพร ศิริเพชร “ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้ว่า “อมตะสยาม 2017” เป็นสถาบันตรวจสอบและวิจัยวัตถุโบราณ แห่งใหม่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทย นับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกใหม่ของนักสะสมและอนุรักษ์พระเครื่องเมืองไทย วัตถุมงคลทุกองค์ที่ท่านอยากรู้ว่าแท้หรือไม่ที่นี่มีคำตอบให้พร้อมออกใบรับรอง มีมาตรฐานชัดเจน และประเมินราคาถูกต้องตามหลักสากลโดยนักวิชาการที่มีความรู้ความชำนาญ เป็นผู้ตรวจสอบวัตถุโบราณ พระเครื่อง วัตถุที่หายาก ศิลปวัตถุ สามารถประเมินความเสี่ยงให้ลูกค้าทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ ให้มีความถูกต้อง แม่นยำ ช่วยลดขั้นตอนในการตรวจสอบอยากรู้ว่าแท้หรือไม่ที่นี่มีคำตอบให้พร้อมออกใบรับรอง มีมาตรฐานชัดเจนตามหลักสากล

“ดร.สุทัด ครองชนม์”  ผู้ชำนาญการเทคโนโลยี ( BLOCKCHAIN ) กล่าวถึงเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยี Blockchain มาใช้ในการซื้อขาย ประมูล วัตถุโบราณ วัตถุมงคล ที่ตลาดกลางซื้อขาย ประมูล “อมตะสยาม 2017” นับเป็นมิติใหม่ของการซื้อขาย ประมูล วัตถุโบราณ วัตถุมงคล ของประเทศไทย ที่สามารถให้บริการกับผู้ซื้อ ผู้ขาย ทั้งในเมืองไทยและต่างประเทศ สร้างความมั่นใจให้ผู้ที่จะเข้าประมูลด้วยระบบ ( BLOCKCHAIN ) ที่เป็นมาตราฐานสากล

“ผศ.ดร.ธิดารัตน์ วิชัยดิษฐ์ ” กล่าวว่า จากคำกล่าวรายงานทำให้ทราบถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ในการจัดฝึกอบรมในครั้งนี้นับว่าเป็นกิจกรรมที่ดีและเป็นการสร้างความรู้ด้านอาชีพให้กับประชาชน ทำให้ประชาชนได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สามารถนำความรู้ที่ได้อบรม ไปประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัว การฝึกอบรมในครั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เข้ารับการอบรมทุกคนจะได้นำความรู้ประสบการณ์ และแนวทางใน “ การศึกษาพระเครื่องและวัตถุมงคลผ่านระบบการตรวจสอบด้วยขั้นตอนทางวิทยาศาสตร์ โดยผู้ชำนาญการตรวจสอบอายุวัตถุโบราณ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นสำหรับผู้ที่จะเข้ามาหาความรู้และศึกษาพระเครื่องและวัตถุมงคล ฯลฯ ให้เป็นตามหลักมาตราฐานสากล และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อเพิ่มรายได้แก่ตนเองและครอบครัวต่อไป

Back To Top