ป้ายกำกับ: ถุงยังชีพ

ทอ.มอบถุงยังชีพ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ทอ.มอบถุงยังชีพ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย มอบถุงยังชีพ จำนวน ๕๐๐ ชุด และยาสามัญประจำบ้าน จำนวน ๕๐๐ ชุด พร้อมให้กำลังใจพี่น้องประชาชน ตำบลวัดตายม และตำบลเนินกุ่ม ผู้ประสบอุทกภัยจากพายุ “โพดุล” ณ เทศบาลตำบลเนินกุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

Back To Top