พลตรีหม่อมราชวงศ์วัยวัฒน์ จักรพันธ์ุ ประธานพิธี มอบโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัล นาคธรรมจักร คนดีศรีเมืองพุทธ ประจำปี 2564

พลตรีหม่อมราชวงศ์วัยวัฒน์ จักรพันธ์ุ ประธานพิธี มอบโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัล นาคธรรมจักร คนดีศรีเมืองพุทธ ประจำปี 2564

“โล่ประกาศเกียรติคุณรางวัล นาคธรรมจักร คนดีศรีเมืองพุทธ ประจำปี 2564”

ดร.พีรวัฒน์ สุรเศรษฐ ประธาน กต.ตร.กทม.(ภาคประชาชน),ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ ประธาน กต.ตร.บก.น.1,ประธาน กต.ตร.บก.สายตรวจและปฎิบัติการพิเศษ(191 อรินทราช),ประธาน กต.ตร.สน.ชนะสงคราม
“ทุกข์ชาวบ้าน กต.ตร.ช่วยได้”
เอกชัย รัตนโยธิน รับ“โล่ประกาศเกียรติคุณรางวัล นาคธรรมจักร คนดีศรีเมืองพุทธ ประจำปี 2564”

เมื่อวันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น.

พลตรีหม่อมราชวงศ์วัยวัฒน์ จักรพันธ์ุ ประธานพิธี มอบโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัล นาคธรรมจักร คนดีศรีเมืองพุทธ ประจำปี 2564 สาขา”จิตอาสาดีเด่น”ให้แก่ นายเอกชัย รัตนโยธิน เพื่อเชิดชูเกียรติในการประกอบคุณงามความดีต่อสังคม เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา ณ หอประชุมคุรุสภา กรุงเทพมหานคร

ขอขอบพระคุณ…
ดร.พีรวัฒน์ สุรเศรษฐ ประธาน กต.ตร.กทม.(ภาคประชาชน), ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ ประธาน กต.ตร.บก.น.1,ประธาน กต.ตร.บก.สายตรวจและปฎิบัติการพิเศษ(191 อรินทราช),ประธาน กต.ตร.สน.ชนะสงคราม
ให้การสนับสนุน ค่าใช้จ่าย และอุปกรณ์ในการปฎิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชน จัดรถพยาบาลและทีมงานอาสาสมัคร กต.ตร.กทม.รับส่งผู้ป่วย ช่วยเหลือสังคม
โดยได้มอบหมายให้
นายเอกชัย รัตนโยธิน และทีมงานปฏิบัติหน้าที่จิตอาสาในการช่วยเหลือประชาชนเรื่อยมา ตามโครงการ “ทุกข์ชาวบ้าน กต.ตร.ช่วยได้”