นายกสมาคมสื่อมวลชน ดิจิทัล ร่วมงานสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลแขวง 4(ยานนาวา)จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ประจำปี 65

นายกสมาคมสื่อมวลชน ดิจิทัล ร่วมงานสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลแขวง 4(ยานนาวา)จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ประจำปี 65

วันพฤหัสที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 17.00 น.ที่โรงแรม มณเฑียร ริเวอร์ไซด์ ถ. พระราม 3 แขวง บางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร โดยว่าที่ร้อยตรี อภิสัคค์ พรหมสวาสดิ์ อัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลแขวง 4 เป็นประธานในงานเลี้ยง พร้อมด้วยคณะที่ปรึกษาอัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลแขวง 4(ยานนาวา) นำโดยนายรังสรรค์ เจริญมี, ดร.พิภพ ชินโคตรพงศ์,คุณโศรยา ทรงวุฒิ

ด้านสื่อมวลชนนำโดยนายโชคภิวัสร์ เลิศสุรสีห์(พญาต่อ)นายกสมาคมสื่อมวลชน ดิจิทัล-ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ(ปปช.)นายจิรวัฒน์ รุ่งอัครเศรษฐี(เชฟคำมูล)เชฟคนดังจากร้านอาหารญี่ปุ่นพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานอัยการคดีศาลแขวงฯ และภาคประชาชน สื่อมวลชน ร่วมงานในครั้งนี้

ภายในงานสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลแขวง 4(ยานนาวา)ได้จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ประจำปี 65 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานด้วยความวิริยะอุตสาหะมาตลอดทั้งปี อีกทั้งเป็นการเพื่อเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีให้กับหมู่คณะเจ้าหน้าที่องค์กรสำนักงานอัยการ