สภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย จัดใหญ่ งานวันสตรีไทย 2565 ณ ไอคอนสยาม พร้อมเชิญชวนร่วมงาน 1-7 สิงหานี้

ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดงานวันสตรีไทย ประจำปี 2565 พร้อมด้วย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน “วันสตรีไทย ประจำปี 2565” ภายใต้แนวคิด “พระบารมีส่องหล้า ต่อยอดการพัฒนาสตรีไทย” ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 1 – 7 สิงหาคม 2565 ณ ทรูไอคอน ฮอลล์ ชั้น 7 ไอคอนสยาม

นายสุทธิพงษ์กล่าวว่า ในการจัดงานวันสตรีไทย ประจำปี 2565 ในครั้งนี้ กระทรวงมหาดไทย ได้มีส่วนร่วมกับสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการจัดกิจกรรมภายในงาน โดยทุกท่านที่มาเยี่ยมชมงาน จะได้พบกับนิทรรศการ 130 ปีกระทรวงมหาดไทย นำเสนอการขับเคลื่อนภารกิจเพื่อ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” พี่น้องประชาชนสืบมาตั้งแต่เมื่อครั้งรัชสมัยล้นเกล้าฯ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสำหรับ Highlight ของการจัดกิจกรรมกระทรวงมหาดไทยภายในงาน คือการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 4 ภาค

โดยทุกท่านสามารถเลือกซื้อ เลือกหาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาชุมชนได้จากกลุ่มผู้ผลิตโดยตรง เช่น กลุ่มส่งเสริมอาชีพชุมชนบ้านดอนดอย อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร ข้าวปลอดสารพิษบ้านบึง จ.สกลนคร ต้นเทียนไหมไทย จ.อุบลราชธานี หมูยอ จ.นครพนม กาละแมโบราณ จ.นครพนม ลำพูนไหมไทย ผ้าทอน้ำอ่าง จ.อุตรดิตถ์ กลุ่มสตรีบ้านหนองตอง จ.แม่อ่องสอน กลุ่มแม่บ้านเกษตรเมืองสามหมอก จ.แม่ฮ่องสอน วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพผลไม้สดและผลผลิตแปรรูป บ้านดอนทอง จ.นครปฐม กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปพริกไทยบ้านน้ำโจน จ.จันทบุรี กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรปทุมทิพย์ จ.สิงห์บุรี ผ้าทอเกาะยอ จ.สงขลา อาหารทะเลแปรรูปเพื่อสุขภาพปัตตานี จ.ปัตตานี เป็นต้น

ใส่ความเห็น