มิ่งมงคลครบรอบ 90 ปี คุณหญิง พูนสิน ดิษฐบรรจง

 

มิ่งมงคลครบรอบ 90 ปี คุณหญิงพูนสิน ดิษฐบรรจง วันที่ 29 ส.ค.สองบุตรชาย น.อ.ดร.สันดุษิต และท่านทูต น.ต.อิทธิ ดิษฐบรรจง จัดงานเลี้ยงฉลองให้คุณแม่ผู้เป็นต้นแบบอันดีงามที่ภัตตาคารพูลสิน ข้างวัดตรีทศเทพ เวลา 10.00 น โดยบรรยากาศในงานเป็นไปด้วยความอบอุ่นกับผู้ร่วมงานและลูกศิษย์ที่มาร่วมอวยพรวันเกิดคุณหญิงพูนสิน ดิษฐบรรจง โดยภายในงานได้จัดเตรียมอาหารไว้ต้อนรับพร้อมพูดคุยพบปะสังสรรค์ย้อนวันวานอย่างมีความสุข..

 

Back To Top