วันที่รอคอย “สะพานไม้ข้ามคลองลำผักชี”

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 ณ สะพานไม้ข้ามคลองลำผักชี หนองจอก กทม. โดย นาย ศิริพงษ์ รัสมี สส.พรรคพลังประชารัฐ ….เขต หนองจอก ได้ร่วมทำพิธีเปิด สะพานไม้ข้ามคลองลำผักชี หลังจากที่ได้ดำเนินการซ่อมแซมใหม่ ให้เป็นสะพานไม้ที่มีความทนทาน แข็งแรง เพื่อใช้ประโยชน์ ในการสัญจรเดินทาง ของนักเรียน และประชาชน ที่พักอาศัยอยู่บริเวณ คลองลำผักชี.. โดยสะพานแห่งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐและภาคเอกชนและหน่วยงานต่างๆ…. อาทิเช่น… กรมทางหลวง…. สำนักงานเขตหนองจอก และ สถานีตำรวจนครบาล ลำผักชี สส.ศิริพงษ์ รัสมี พรรคพลังประชารัฐ และประธาน อปพร.เขตหนองจอก….. บริษัท ชัยนันท์ ค้าวัสดุก่อสร้าง (2524) จำกัด

ที่ร่วมกันผลักดัน ให้เกิดความร่วมมือของทุกหน่วยงาน เร่งเห็นถึงความสำคัญ ของประชาชน ที่ใช้ประโยชน์สูงสุด…จากการสัญจรเดินทาง…สะพานไม้ข้ามคลอง ลำผักชี ท้ายสุดนี้ ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง…ทุกหน่วยงาน….ได้บุญกุศลอิ่มบุญกับผลบุญการสร้าง…สะพานไม้ข้ามคลองในครั้งนี้….

 

วิศาล สิงห์โตแก้ว /รายงาน

Back To Top