เปิดประชุมใหญ่!! “พรรคประชาชนแห่งชาติ” ลั่นกลองสู้ศึกเลือกตั้ง ตั้งเป้ากวาดที่นั่ง สส.

"พรรคประชาชนแห่งชาติ"

 

“ฐปนณรงค์ กลั่นกสิกรรม์ “ เปิดประชุมใหญ่สามัญพรรคประชาชนแห่งชาติ ครั้งแรกที่นครสวรรค์ประกาศความพร้อมสู่ศึกเลือกตั้ง หวังที่นั่ง ส.ส. ยันไม่ใช่พรรคสำรองหรือแยกขั้วใคร พร้อมทำงานเพื่อประเทศ เชื่อหลังเลือกตั้งมีเปลี่ยนแปลง

วันที่ 5 ก.พ.2566 ที่ห้องประชุม แกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท จังหวัดนครสวรรค์ “นายฐปนณรงค์ กลั่นกสิกรรม์ “ หัวหน้าพรรคประชาชนแห่งชาติ เป็นประธานเปิดประชุมใหญ่สามัญพรรคประชาชนแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2566

โดย“ฐปนณรงค์ กลั่นกสิกรรม์ “ เปิดเผยว่า การประชุมครั้งนี้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคประชาชนแห่งชาติ รวมทั้งการสร้างความเข้าใจให้ความรู้ต่างๆแก่สมาชิกเพื่อเตรียมพร้อมเลือกตั้งครั้งหน้า รวมถึงการเปิดตัวคณะกรรมการบริหารพรรคฯ โดยมีรายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคประชนแห่งชาติ ดังนี้
หัวหน้าพรรคประชาชนแห่งชาติ
นายฐปนณรงค์ กลั่นกสิกรรม็
เลขาธิการพรรค
นายธานินทร์ ศุภศักดิ์มนตรี
เหรัญญิกพรรค
นางสาวปุณยภัสร์ ศุภรังษีวราธรณ์
นายทะเบียนสมาชิกพรรค
นายปริญณภัสทร์ โกติรัตน์
โฆษกพรรค
นายบดินทร์ ดุ๊ก
รองหัวหน้าพรรคคนที่ ๑
นายธนภณ สาระผล
รองหัวหน้าพรรคคนที่ ๒
นายอมร แก้วสุข
รองหัวหน้าพรรคคนที่ ๓
นายอุดม เจริญขวัญ
รองหัวหน้าพรรคคนที่ ๔
นายไพบูลย์ เชื้ออิ่ม
รองหัวหน้าพรรคคนที่ ๕
นายพงศ์พันธ์ อัครพงศ์เดชน์
รองหัวหน้าพรรคคนที่ ๖
นางหอมจิตร แก้วดวงใหญ่
รองเลขาธิการพรรค
นายยศพล ทุนมาก
รองโฆษกพรรค
นางกาญจนรัตน์ เลิศสมบัติศิริ
กรรมการบริหารพรรค
พันเอก เทอดศักดิ์ แก้วดวงใหญ่
กรรมการบริหารพรรค
นายยศศักดิ์ คำเสือ
กรรมการบริหารพรรค
นายสุรชัช ปัทมจิตร
กรรมการบริหารพรรค
นายสมบัติ เจริญสุข
ผู้ช่วยเหรัญญิกพรรค
นางสาวปริญญาพร แก้วใส
ผู้ช่วยนายทะเบียนสมาชิกพรรค
นางสาวอลิสา รัตนอุบล
ผู้อำนวยการพรรค
นางชนิธาดา ดอกไม้

“พรรคประชาชนแห่งชาติ” ได้ก่อตั้งขึ้นจากแนวคิดพรรคการเมืองที่รวบรวมผู้ที่มีความรู้ความสามารถมากไปด้วยประสบการณ์ทั่วประเทศ แม้ที่มาจะแตกต่างกัน แต่ก็มีอุดมการณ์ไปในทิศทางเดียวกัน คือ มุ่งลดความขัดแย้งทางการเมือง ปรองดอง และพร้อมจะประสานทำงานกับทุกฝ่าย เพื่อรวบรวมสรรพกำลังความรู้ ความสามารถเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของชาติ พร้อมหารายได้เข้าประเทศ ส่งเสริมการท่องเที่ยว พัฒนาการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิตส่งเสริมสิทธิเด็กและยกระดับบทบาทของสตรี รวมถึงส่งเสริมการส่งออกนำมาตรฐานเกษตรกรของไทยสู่อุตสาหกรรมเกษตรที่สมบูรณ์ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ผ่านระบบโลจิสติกส์ที่เพียบพร้อมด้วยมาตรฐานคุณภาพระดับสากล

“พรรคประชาชนแห่งชาติ” เป็นตัวแทนของภาคประชาชนในการพัฒนาประเทศไปทุกมิติ ณ วันนี้ทางพรรคประชาชนแห่งชาติ ได้ดำเนินการสร้างรากฐานอันมั่นคงที่พร้อมเต็มเปี่ยมในการที่จะทำงานรับใช้ภาคประชาชนอย่างเต็มที่ ดังคำขวัญของ “พรรคประชาชนแห่งชาติ” ที่กล่าวไว้ว่า “จริงใจ ทำได้  เพื่อประชาชน” ด้วยเหตุนี้ ทางพรรคประชาชนแห่งชาติ จึงได้ดำเนินการจัดการประชุมใหญ่สามัญ “พรรคประชาชนแห่งชาติ” ครั้งนี้

“ฐปนณรงค์ กลั่นกสิกรรม์ “  กล่าวว่า เราเป็นพรรคเล็กก็จริงแต่เราพร้อมทำงานมีบุคลากรพร้อมในทุกด้านที่จะทำงานให้ประเทศชาติและประชาชน ซึ่งการใช้บัตร 2 ใบเราอาจมีโอกาสน้อยอยู่แล้ว สิ่งสำคัญคือประชาชนต้องไปใช้สิทธิ์ให้มาก เลือกคนที่เราต้องการ เพราะเป็นหน้าที่ของประชาชน ที่ต้องช่วยกันใช้สิทธิ์เลือกตั้ง แล้วเราจะได้รัฐบาลที่ดี ก็ขอโอกาส “พรรคประชาชนแห่งชาติ”  ถึงพรรคใหม่ก็จริง แต่คนของเรามีคุณภาพและดูแลประชาชนได้จริง  “จริงใจ ทำได้  เพื่อประชาชน”

ทั้งนี้บรรยากาศในการประชุมใหญ่สามัญ“พรรคประชาชนแห่งชาติ” ครั้งที่ 1/2566 เป็นไปด้วยความคึกคัก มีผู้เข้าร่วมรับฟังมากกว่า 1,000 คน โดยมีอดีตดารานักแสดงชื่อดังที่มาร่วมเปิดตัวด้วยคือ  “บดินทร์ ดุ๊ก” เป็นโฆษกพรรคประชาชนแห่งชาติ

Back To Top