พรรครวมไทยรักชาติ ประกาศลงมือทำ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและประมงไทย ใครไม่ทำ เราทำ!!

พรรครวมไทยรักชาติ ประกาศลงมือทำ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและประมงไทย ใครไม่ทำ เราทำ!!

ททท (ทำทันที)!!

โดยสายสัมพันธ์และเจตนารมณ์ที่ตรงกัน โฆษกพรรค และผู้ประสานงานเขต 5 ศรีราชา เกาะสีชัง จ.ชลบุรี คุณณัฐธัญรดี ปรีณาภาชัยสิริ (นัทโตะ) เลขาธิการพรรค และคณะผู้บริหาร ประสานงานจ. จันทบุรี จ.ตราด คุณพรเทพ แก้วดี , คุณศรายุทธ ศรีบัญรยานนท์ CEO Thai World Food BV เนเธอร์แลนด์ Thai World Food Thailand ลงพื้นที่โครงการเกษตรกร แหล่งน้ำ การส่งออกข้าว พืช ผัก ผลไม้ อาหารทะเล ผลิตภัณฑ์แปรรูป ส่งตลาดยุโรป 26 ประเทศเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของเกษตรกรและประมงทั่วประเทศไทย

โดยการตอบรับและต้อนรับเป็นอย่างดีจากผู้นำท้องถิ่นจำนวนมากมาย ร่วมแรงแห่งต่างกายใจเดียว อบต แก่งหางแมว ต แก่งหางแมว อ.แก่งหางแมว จ จันทบุรี รองนายก หมึก มาต้อนรับ
พร้อม สมาชิก อบต 2ท่าน อบต วรัตน์ พงษ์ทอง ครับว่าที่กำนัล ตำบล แก่งหางแมว ผญ เม็ด และผู้ใหญ่ นิล ม9และ10 ผญ แป๋ว และคณะที่อ่างน้ำ หนองบัวทอง400ไร่

และติดตามดูงานที่อ่างน้ำหนองบัวทองของ อบต.เขาวงกต ต เขาวงกต อ แก่งหางแมว จ จันทบุรีต้อนรับโดย นายกเขาวงกต กำนัล ต เขาวงกต และ อดีตกำนัล ต เขาวงกต กำนัลมงคล และผู้ติดตาม

 

อบต วังโตนดต .วังตโตนด อ ท่าใหม่ จ จันทบุรี ได้รับการต้อนรับจาก รองนายก อบต วังโตนด คุณไพโรจน์ อิ่มรัตน์และคณะ เยี่ยมชม คลองวังโตนด ที่เป็นหัวใจของคนจันทบุรีและได้รับการต้อนรับจากประธานลุ่มแม่น้ำวังโตนด อดีต รองเหล๋ง ต.ทุ่งเบญจา

Back To Top