“ดร.โสภณ” วอนรัฐทบทวนมาตรการกระตุ้นต่างชาติซื้ออสังหาริมทรัพย์ในไทย ท้านายกฯ ดีเบตผลดีผลเสีย

“ดร.โสภณ” วอนรัฐทบทวนมาตรการกระตุ้นต่างชาติซื้ออสังหาริมทรัพย์ในไทย ท้านายกฯ ดีเบตผลดีผลเสีย

"ดร.โสภณ" วอนรัฐทบทวนมาตรการกระตุ้นต่างชาติซื้ออสังหาริมทรัพย์ในไทย ท้านายกฯ ดีเบตผลดีผลเสีย

หวั่นเป็นการขายชาติขายแผ่นดิน “ดร.โสภณ” วอนรัฐทบทวนมาตรการกระตุ้นต่างชาติซื้ออสังหาริมทรัพย์ในไทย

ภายหลังที่ประชุม ครม. เห็นชอบหลักการ และเตรียมผลักดันมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุน โดยการดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทย ในลักษณะผู้พำนักระยะยาว (long-term stay)

โดยเน้น 4 กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้มีความมั่งคั่งสูง ผู้เกษียณอายุจากต่างประเทศ ผู้ที่ต้องการทำงานในไทย และผู้มีทักษะเชี่ยวชาญพิเศษ สิทธิประโยชน์ทางรัฐบาลเห็นว่าจะเป็นแรงจูงใจดึงดูดชาวต่างชาติกลุ่มดังกล่าวเข้าประเทศ สามารถถือครองห้องชุดและบ้านจัดสรรในโครงการบ้านจัดสรรในพื้นที่ที่กำหนด ล่าสุดได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งพิจารณาและให้รายงานความคืบหน้าผ่าน สศช. เพื่อนำเสนอให้ ครม. ได้รับทราบ

ด้าน ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย แสดงมุมมองผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ระบุว่า กรณีที่รัฐบาลพยายามจะให้ชาวต่างชาติซื้ออสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยโดยอ้างว่าเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่งจะไม่ได้ผลอย่างแน่นอน แต่การกระทำเช่นนี้จะเป็นการขายชาติขายแผ่นดิน เพราะขาดมาตรการการป้องกันเหมือนเช่นนานาอารยประเทศ

พร้อมระบุว่ารัฐบาลฟังแต่เสียงของกลุ่มนายทุนข้ามชาติ โดยฟังเสียงส่วนน้อยในวงการอสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้ขอท้านายกรัฐมนตรี หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มาโต้แย้งผลดีผลเสียกับตน “ถ้าผมแพ้ ผมยินดีกราบแทบเท้าเลย แต่ถ้าเกิดท่านตาสว่างขึ้นมาไม่ต้องมากราบผมหรอกครับ เลิกคิดขายชาติก็พอ” ดร.โสภณกล่าว

ที่ผ่านมา ดร.โสภณ ให้ข้อมูลว่า เคยทำหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายครั้ง ยืนยันว่าประเทศไทยไม่จำเป็นต้องให้ต่างชาติซื้อคอนโดได้100% พร้อมยกตัวอย่างในประเทศอื่นๆ กรณีให้ชาวต่างชาติมีการซื้อ จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ประเทศนั้นกำหนด ย้ำแนวคิดของครม. ถือเป็นการขายชาติ และเรียกร้องรัฐบาลอย่าเห็นแก่นายทุน

Back To Top