“กิติศักดิ์ รัตนวราหะ” สมาชิกวุฒิสภา มอบข้าวสาร จำนวน 600 ถุงในพื้นที่ต่าง​ ๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน(COVID-19)ตามโครงการเนชั่นปันน้ำใจ!

คณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมและกิจกรรมนันทนาการของวุฒิสภา มอบข้าวสาร จำนวน 600 ถุง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ต่าง​ ๆ ตามโครงการเนชั่นปันน้ำใจ

วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 12.00 นาฬิกา ณ บริษัท เนชั่นมัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กรุงเทพฯ​ วุฒิสภา โดยคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมและกิจกรรมนันทนาการของวุฒิสภา นำโดย นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ สมาชิกวุฒิสภา และนายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ สมาชิกวุฒิสภา เป็นผู้แทนคณะกรรมการฯ ในการมอบข้าวสาร จำนวน 600 ถุง ให้กับ บริษัท เนชั่นมัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดยเป็นการประสานความร่วมมือในการจัดกิจกรรมการให้ความช่วยเหลือประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ต่างๆ ตามโครงการเนชั่นปันน้ำใจ โดยมี นายฉาย บุนนาค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เนชั่นมัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับมอบ และกล่าวขอบคุณสมาชิกวุฒิสภาสำหรับความร่วมมือในการจัดกิจกรรมให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในครั้งนี้

ทั้งนี้ การประสานความร่วมมือระหว่างวุฒิสภา โดยคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมและกิจกรรมนันทนาการของวุฒิสภา และบริษัท เนชั่นมัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ในการจัดกิจกรรม