กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 26 มิถุนายน 2564 ซึ่งเป็นวันยาเสพติดโลก

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้นำนโยบายป้องกันปราบปรามยาเสพติดของรัฐบาล มาสร้างแนวทางการปฏิบัติ ตามการขับเคลื่อน

กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 26 มิถุนายน 2564 ซึ่งเป็นวันยาเสพติดโลก

กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้นำนโยบายป้องกันปราบปรามยาเสพติดของรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มาสร้างแนวทางการปฏิบัติ ตามการขับเคลื่อนของพล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. โดยในวันที่ 26 มิถุนายน 2564 ซึ่งเป็นวันยาเสพติดโลก ทุกภาคส่วนที่ร่วมกันปฏิบัติงาน ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงโทษของยาเสพติด และการแก้ปัญหา ดังนี้

 

1. เพื่อให้ประชาชน ชุมชน เยาวชน และหน่วยงานภาคี รับรู้และเห็นถึงความสำคัญของวันต่อต้านยาเสพติด ในการที่จะร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด
2. เพื่อแสดงให้เห็นถึงพลังความสามัคคีของคนในชาติ ที่ร่วมเป็น “พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด”
3. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายในทุกภาคส่วนของสังคมเกิดความตระหนักถึงภัยจากยาเสพติดและเข้าร่วมในการ แก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อการเอาชนะยาเสพติดให้ได้ผลอย่างยั่งยืน
4. เพื่อให้วันที่ 26 มิถุนายน เป็นวันที่แสดงถึงสัญลักษณ์ของการผนึกกำลังของคนในชาติ เพื่อร่วมแก้ไข ปัญหายาเสพติดให้หมดไป

cr:หนุ่ม บช.น.รายงาน

Back To Top