โครงการ “อบรมอาสาสมัครตำรวจบ้าน” สน.หัวหมาก !!

สถานีตำรวจนครบาลหัวหมาก โดย พ.ต.อ.เลิศศักดิ์ เขียมทรัพย์ ผกก.สน.หัวหมาก.. พร้อมด้วย คุณน้ำค้าง  พึ่งทอง  ประธาน กต.ตร.สน.หัวหมาก และคณะกต.ตร.สน.หัวหมาก.. พร้อมด้วย คุณชัยวุฒิ  พึ่งทอง ที่ปรึกษา กต.ตร.สน.หัวหมาก “จัดโครงการอบรมอาสาสมัครตำรวจบ้าน” โดยได้รับเกียรติจาก พ.ต.อ.สมบัติ หงษ์ทอง รอง ผบก.น.4 มาเป็นประธานในพิธีเปิด“โครงการอบรมอาสาสมัครตำรวจบ้าน”สน.หัวหมาก  เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2562 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม)

 

(ภาพ:พ.ต.อ.สมบัติ หงษ์ทอง รอง ผบก.น.4)

:ทางด้าน… พ.ต.อ.สมบัติ  หงษ์ทอง รอง ผบก.น.4 กล่าวว่า… การจัดอบรมในครั้งนี้เพื่อเป็นการแสวงหาความร่วมมือจากประชาชนให้เข้ามาร่วมกันปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการป้องกันปราบปราบอาชญากรรม ยาเสพติด และอุบัติภัยต่างๆ

 

(ภาพ:คุณชัยวุฒิ พึ่งทอง-คุณน้ำค้าง พึ่งทอง-พ.ต.อ.เลิศศักดิ์ เขียมทรัพย์)

(ภาพ:ผู้อบรมโครงการอาสาสมัครตำรวจบ้าน สน.หัวหมาก)

(ภาพ:ผู้อบรมโครงการอาสาสมัครตำรวจบ้าน สน.หัวหมาก)

รวมทั้งการตรวจตราของตำรวจสายตรวจเพื่อสร้างจิตสำนึกแก่ประชาชนให้ตระหนักความรับผิดชอบร่วมกันในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและปัญหายาเสพติดในชุมชน รวมถึงผู้ผ่านการอบรมสามารถออกปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ตำรวจได้อย่างถูกต้องเป็นแนวทางเดียวกัน เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ และขีดความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและปัญหายาเสพติดได้ทั่วถึง…รวมถึงการสังเกตการณ์และจดจำคนร้าย… เพื่อเป็นการให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่เป็นต้น…

 

(ภาพ:มอบใบประกาศผู้ผ่านการอบรมโครงการอาสาสมัครตำรวจบ้าน สน.หัวหมาก)

(ภาพ:มอบใบประกาศผู้ผ่านการอบรมโครงการอาสาสมัครตำรวจบ้าน สน.หัวหมาก)

(ภาพ:มอบใบประกาศผู้ผ่านการอบรมโครงการอาสาสมัครตำรวจบ้าน สน.หัวหมาก)

 

 

ภาพ/ข่าวโดยวิศาล สิงห์โตแก้ว รายงาน