กองตำรวจสื่อสาร จัดกิจกรรม โครงการจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ร่วมทำความสะอาดวัดปทุมวนารามฯ

กองตำรวจสื่อสาร จัดกิจกรรม โครงการจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ร่วมทำความสะอาดวัดปทุมวนารามฯ

วันที่ 12 มกราคม 2565 (เวลา 08.30 น.) พล.ต.ต.อธิศวิส กมลรัตน์ ผู้บังคับการกองตำรวจสื่อสาร ประธานเปิด โครงการจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” “พัฒนาวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร” ในฐานะหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พร้อมด้วย คุณรัฐณกรณ์ อมรวีระวัฒน์ (ชาติพยัคฆ์) ที่ปรึกษา กต.ตร.สน.บางกออกใหญ่ ,รองนายกสมาคมช่างภาพสื่อมวลชนดิจิทัล,ผอ.สำนักข่าวฮอตนิวส์ไทยแลนด์,ผอ.สื่อต้านอาชญากรรมยาเสพติด ได้ร่วมทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์กับสังคมโดยสืบสานและน้อมนำแนวพระราชดำริ พระราชปณิธาน หลักการทรงงานหรือพระราชกรณียกิจของรัชกาลที่ 9 มาเป็นแนวทางในการดำเนินการจัดโครงการจิตอาสาพัฒนาวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร เพื่อเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10

ซึ่งมีข้าราชการตำรวจหน่วยงานในสังกัดกองตำรวจสื่อสาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติจำนวน 100 นาย ร่วมกิจกรรม กวาดลานวัด กวาดลานอุโบสถ ทำความสะอาดโดยรอบบริเวณศาลาพระราชศรัทธา ทำความสะอาดโดยรอบสวนป่าศาลาพระราชศรัทธา