พล.ต.ต.ปราศรัย จิตตสนธิ ผบก.น.1 ร่วมพิธีเปิดโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ณ โรงเรียนวัดอินทรวิหาร

พิธีเปิดโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ณ โรงเรียนวัดอินทรวิหาร

 

วันศุกร์ที่ 18 มิ.ย. 64 เวลา 14.00 น. ท่านพล.ต.ต.ปราศรัย จิตตสนธิ ผบก.น.1 และ ผอ.สุรเดช อำนวยสาร ผอ.เขตพระนคร เป็นประธานในการเซ็น MOU โครงการชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ ของสน.ชนะสงคราม พร้อมด้วย ท่านเจ้าอาวาสวัดอินทรวิหาร ท่านเจ้าคุณน้อย (พระโสภณธรรมวงศ์),ดร.พีรวัฒน์ สุรเศรษฐ ประธานกต.ตร.กทม.(ภาคประชาชน) และ ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ ประธานกต.ตร.บก.น.1-กองบังคับการปฏิบัติการพิเศษ (191), พ.ต.อ.สนอง แสงมณี ผกก.สน.ชนะสงคราม, คุณประไพพรรณ สิงห์บุระอุดม นักสงคมสงเคราะห์ชำนาญการ ศูนย์บริการสาธารณสุข9, ผอ.ธันยาณัฐ เกตุมี ผอ.รร.วัดอินทรวิหาร, คุณศิริชัย เมฆาประพัฒน์สกุล ประธานชุมชนวัดอินทรวิหาร ร่วมลงนามเซ็น MOU โครงการชุมชนยั่งยืน ด้วย พร้อมกันนั้น

ดร.พีรวัฒน์ และ ดร.ธัชวิน ได้มอบเงินกองทุนสนับสนุนโครงการป้องกันยาเสพติด และมอบเงินกองทุนบรรเทาทุกข์ภัยโควิด-19 ให้ชาวชุมชนวัดอินทรวิหาร นอกจากนี้ในงานยังมีคณะกต.ตร.สน.ชนะสงครามและที่ปรึกษา เช่น ว่าที่ร.ต.ฤทธิพันธ์ นันทศุภกร ผช.ผอ.เขตพระนคร, ดร.สุภาณี ธรรมาธิคม ผอ.รร.สตรีวิทยา, ดร.ศรีสุภางค์ พงษ์ศิริ ผอ.รร.วัดตรีทศเทพ, คุณสัญชัย โลจนะรุ่งสิริ, คุณเรืองชัย องค์ศรีตระกูล, คุณวิษณุ ชิระนุรังสี, คุณฐิติกร โชคะสุต, คุณพรชัย ชีพเชี่ยวชาญชัย, คุณอรพินท์ ชินวงศ์พรหม, คุณธนวินท์ ภิญโญโสภณ, พ.ต.ท.เอกภณ พุทธิกุล รองผกก.สน.ชนะสงคราม, พ.ต.ท.รัฐธนนท์ เอกฐิติกุลพัทธ์ และพ.ต.ต.ธีระพงศ์ เนตรภู่ สารวัตรธุรการ, ร.ต.อ.พีรวัส บุญพรม, ประชาชนชุมชนวัดอินทรวิหาร และเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ชนะสงคราม เข้าร่วมงานด้วย ซึ่งรูปแบบการจัดกิจกรรมและปฏิบัติเป็นไปตามมาตรการการป้องกันโควิด-19 ณ โรงเรียนวัดอินทรวิหาร

Back To Top