พล.ต.ต.พรชัย ขจรกลิ่น ผบก.น.4 มอบโล่และประกาศเกียรติคุณให้แก่ข้าราชการตำรวจผู้ที่เกษียณอายุราชการในสังกัด บก.น.4

ผบก.น.4 มอบโล่และประกาศเกียรติคุณให้แก่ข้าราชการตำรวจผู้ที่เกษียณอายุราชการ

 

วันนี้ 28 ก.ย.2564 เวลา 14.00 น. ที่บริเวณอาคารห้องประชุมชั้น 4  สน.วังทองหลาง พล.ต.ต.พรชัย ขจรกลิ่น ผบก.น.4 เป็นประธานพิธีในงานเกษียณอายุราชการ ของข้าราชการตำรวจในสังกัด บก.น. 4 จำนวน 21 นาย ประจำปี พ.ศ.2564 โดยมี

พล.ต.ต.พรชัย ขจรกลิ่น ผบก.น.4

พ.ต.อ.ชัยรพ จุณณวัตต์

พ.ต.อ.สุวิชา จินดาคำ

.ต.อ.สินเลิศ สุขุม

พ.ต.อ.จักรเพชร เพชรพลอยนิล

รอง ผบก.น.4 คณะ กต.ตร.และ ทปษ.กต.ตร.บก.น.4

ผกก.ทุกหน่วยในสังกัด บก.น.4 ให้การต้อนรับและเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้เกษียณอายุราชการดังกล่าว

“พล.ต.ต.พรชัย” ได้มอบโล่ที่ระลึกของ บก.น.4 พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทและแนวทาง การใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุราชการอย่างมีความสุขให้แก่ผู้ที่เกษียณอายุราชการดังกล่าว โดยมี ตัวแทนข้าราชการตำรวจ บก.น.4  กล่าวขอบคุณผู้บังคับบัญชา บก.น.4 และคณะ กต.ตร.ในสังกัด บก.น.4 ได้จัดงานนี้ขึ้นมาอย่างสมเกียรติและความภาคภูมิใจ แก่ผู้เกษียณอายุราชการตำรวจในปีนี้

ต่อมาเวลา 15.00 น. พล.ต.ต.พรชัยฯ เป็นประธานมอบโล่และประกาศเกียรติคุณให้แก่ข้าราชการตำรวจผู้ที่เกษียณอายุราชการ  และได้กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ และสร้างคุณประโยชน์ให้กับประชาชน หน่วยงานและประเทศชาติมาจนเกษียณอายุราชการ พร้อมทั้งให้ข้อคิดในการดำเนินชีวิตหลังเกษียณอายุราชการ

จากนั้น พล.ต.ต.พรชัยฯ และ คณะ กต.ตร.ฯ ได้มอบสิ่งของที่ระลึกให้กับข้าราชการตำรวจที่เกษียณอายุราชการเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ยึดหลักการปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด จึงสั่งการให้หน่วยต่างๆ ในสังกัด กำหนดให้มีการจัดพิธีฯแก่ข้าราชการตำรวจผู้ที่เกษียณอายุราชการ ณ ที่ตั้งของแต่ละหน่วยงาน พร้อมทั้งได้เน้นย้ำถึงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค และกำชับการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดของทางราชการ และมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดด้วย